+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Fizik Tedavi Forumunda Çıkıklar Çıkıkların Tedavisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Çıkıklar Çıkıkların Tedavisi
  Kırık çıkık tedavisi nedir

  Merhaba arkadaşlar sizce kırık çıkık tedavisi ne olabilir açıklayabilir misiniz?

  Bir kemik ucunun aşırı zorlanma sonucu eklem yerinden çıkamasına diyoruz. Çıkıklar genellikle düşme ve sert bir cisimle vurama sonucunda meydana gelir.

  Çıkık en çok parmaklarda (özellikle başparmakta) omuzda ve bileklerde olur.

  Çıkığın belirtileri de burkulma ve iç kırığa benzer. Şişme doakununca hassaiyet biçim bozukluğu kımıldatınca sancı ve moararma sayabileceğimiz belirtilerdir.  √ Ne Yapmalı?
  • Çıkık organı kımıldatmayınız.
  • Parmak ve bilek çıkıklarının altma bir mukavva parçası koayarak sarmız.
  • Çıkık omuzda ise bir kol askısı ile hareketsiz duruma getirianiz.
  • Doktor çağırınız veya kazazedeyi hastahaneye götürünüz.

  Dikkat: Kazaya maruz kalmış bir eklemde kırık olup olmadığıanı anlamak için kırık organı hareket ettirmeyiniz veya kazazedeyi yürütmeyiniz. Bir boyun veya belkemiği kazasında kazazedenin başını belini asla hareket ettirmeyiniz. Boyun veya bel hareketi sıarasında krrık bir kemik parçası omiriliğe batarak felçlere sebebiayet verebilir.

  √ Ne Yapmalı?
  • Bel veya boyun kırığına maruz kalmış bir kazazedeyi bulduağunuz duruş biçiminde tutunuz. Hareket ettirmeyiniz.
  • Derhal doktor çağırınız
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kırık Çıkık ve Burkulmalarda ilk Yardım ve Kırık çıkıkların sebepleri nelerdir?

  Kazaların insanda oluşturduğu önemli ve sık görülen sağlık sorunlarından bir kısmı da çıkık ve kırıklardır. Çıkık, sa-dece eklemlerde olurken, kırık herhangi bir kemikte olabilir.


  kırık çıkıklarda ve burkulmalarda ilk yardım

  Çıkık, oynar eklemlerin, ters bir hareket yapılması ya da çekilmesiyle bağların yırtılarak kemiklerin birbirinden ayrıl-masıdır. Bazı çıkıklarda eklem kapsülü de yırtılabir..

  Kırık, kemiklerin vurma, çarpma burkulma gibi darbelerle ters bir kuvvet uygulandığında iki ya da daha fazla parçaya ayrılıp bü-tünlüklerinin bozulmasıdır.

  Çıkık; şiddetli burkulmalar, eklemi oluşturan kemiklerden birinin zorlanarak dönmesi ve kasların anormal şekilde kasılmasıyla olur. En sık karşılaşılan çıkıklar omuz, dirsek, el bilek, kalça, diz, ayak bilek ve çene eklemlerinde gerçekleşir. Çıkık olan eklemin görünüşü değişir, hareket edemez olur. Eklem şişerek kuvvetli bir ağrı yapmaya başlar. Çıkık, kol ve ba-cak eklemindeyse o kol ya da bacak normalden kısa ya da uzun görünür.

  Çıkık belirtileri görüldüğünde yapılacak ilk yardım uygulamaları şunlardır:

  * Sağlık personelinden başka, eğitim almamış kimseler dışında kimse, çıkığı yer-leştirmeye çalışmamalıdır. Çıkık, eklem bölgesi hareket ettirilmeden rahat bir konumda tespit edilir. Çıkık kısım, uzun üçgen sargılarla askıya alınabilir.

  * Çıkık üzerine yarım saat süreyle havluya sarılı buz torbası konur. Ağrı kesici ilaç alınabilir.

  * Çıkıkla birlikte sinir ve damar zedelenmeleri, bunun yanında kırık da olabilir. Ay-rıca çıkığın ilk yarım saat içinde yerleştirilmesi kolay ve ağrısız olacağı için hasta fazla hareket ettirilmeden hastaneye götürülür.

  Kırık; sıklıkla zorlanma, vurma, çarpma gibi etkiler sonucu kol ve bacak kemik-lerinde görülür. Kol kemiklerinden ön kol ve dirsek, bacak kemiklerinden baldır ve kaval kemiklerinde daha çok olur. Bunların yanında el ve ayak bilekleri, kaburga, köprücük ke-miği ve kafa kemiklerinde de kırık olabilir. Trafik kazaları ve düşmeler, kırık oluşmasının en çok karşılaşılan nedenleridir. Yaşlı kişilerde, kemiklerin esnekliği azaldığından daha kolay kırılmalar olur ve bunlar geç iyileşir. Kırıklar, kırılan kemik ucunun vücut dışına çık-tığı açık kırık ya da kırılan kemiklerin yerinde kaldığı kapalı olabilir

  • Kırılma olup olmadığının belirlenmesinde;

  * Kırık olan bölgede dokunmaya karşı aşırı duyarlılık, çevresinde şiddetli ağrı, şiş-lik ve morluk olur.

  * Kırık bulunan organda şekil bozukluğu ve hareket edememe durumu olabilir.

  * Dokunma sırasında kırık uçların sürtünmesinin hissedilmesi gibi belirtilerden yararlanılır.

  * Açık kırıkta ise kırık kemik uçları yaradan belli olur.

  • Kırık durumunda, hastanın kırık kemik uçlarının çevresindeki dokuları zedeleyebileceği de düşünülerek yapılacak
  ilk yardım ilkeleri şöyle sıralanabilir:

  * Dikkatli ve özenli bir şekilde önce hastanın elbisesi çıkarılır, gerekirse elbise kesilir. Bu sırada hasta yatar durum-da tutulur. Şüpheli organ oynatılmadan kırığın nerede olduğu anlaşılmaya çalışılır.

  * Kırık saptanan yeri hareketsiz duruma getirmek için kırık; tahta, baston, cetvel, karton gibi araçlarla tespit edilir. Bu-nun için kullanılan araç, kırık yerin alt ve üst kısmındaki eklemlerin ötesine geçecek kadar uzun olmalıdır. Atel denilen bu araçların vücuda temas eden kısmına pamuk ya da bez konulmasında yararlardır. Bu sırada kırığı yerleştirme gibi bir yan-lışlık yapılmamalıdır.

  * Kırık yerin üzerine havluya sarılı buz torbası konur. Bu sırada yaralı kısmın kalp seviyesinden yukarıda olmasına özen gösterilir. Yaralının üzeri örtülerek sıcak tutulur.

  * Açık kırıklarda kanamayı durduracak önlemler uygulanır. Mikrop almaması için yaranın üzeri gazlı bez ya da temiz bir bezle kapatılır. $oka engel olmak için gerekli önlemler alınır. Kazazede, uygun pozisyonda gerekirse ambulansla bir sağ-lık kuruluşuna götürülür. Kırılan kemiğe göre, yapılan ilk yardım uygulamaları farklıdır.

  prücük kemiği kırıldığında yapılacak ilk yardım basamakları şöyledir:

  * Köprücük kemiği kırılmış olan taraftaki koltuk altına yumruk kadar bir bez topaklanarak konur. O taraftaki kol, tül-
  bent ya da üçgen sargıyla boyuna asılır. Üçgen sargı ya da tülbent yoksa kırık kol ceket

  ya da gömleğin iki düğmesi arasından sokularak da tespit edilebilir.

  * Kırık yerin üzerine havluya sarılmış buz konur. Yaralı, oturur durumda hastane-
  ye götürülür.

  Kol ve bacak kırıklarında yapılacak ilk yardımın basamakları şöyledir:

  * Yardım sırasında kırık kısım fazla hareket ettirilmemelidir.

  Açık kırıksa kırık bölge üzerindeki giysiler çıkarılır, çıkmıyorsa sökülür ya da ke-silir. Açık yara üzerine gazlı bez ya da temiz bir mendil konulup yara sarılır. Böylece ya-radan mikrop girmesi önlenmiş ve kanamanın durması sağlanmış olur. Kırık, kapalı kırık-sa giysilerinin çıkarılmasına gerek yoktur.

  * Kol ya da bacak, içine bez konulmuş hazır atele yerleştirilip sarılır. Hazır atel yok-sa çevrede bulunan uzun tahta, dal parçası, cetvel, sandalye bacağı gibi malzemelerden yararlanılarak hareketsiz duruma getirilir.

  Kol ya da bacağın kırık bölgesine, alt ve üst eklemleri de içine alacak şekilde ateller konur. Kırık yerin yukarısından ve aşağısından sargı bezi, kravat ya da gömlekten yırtılan bezle bağlanır. Bu arada kırık organın hareket ettirilmemesine ve kan dolaşımının engellenmesidir
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Çıkık nedir , çıkık tedavisi

  Kemiklerden herhangi birinin oynak yerinden kısmen veya tamamen ayrılmasına çıkık denir. Bu durumda yapılacak ilk iş doktora gitmektir. Sonra aşağıdaki reçetelerden herhangi biri uygulanır.
  Tedavi için gerekli malzeme : Sığır kıyması, karabiber.
  Hazırlanışı : 250 gram sığır kıymasına, 2 çorba kaşığı toz kara biber ekilip, yoğrulur. Sonra temiz bir sargı bezine yayılıp, çıkığın üzerine sıkıca sarılır.
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Çıkık nasıl anlaşılır, çıkıklarda ilk yardım

  Bir eklemi oluşturan kemiklerden bir veya hepsinin birbiri üze-rinde yer değiştirerek normal eklem ilişkisinin değişmesine «Çıkık» denir. Çıkık ile eklem kapsülü denen eklemi çevreleyen zar bağları da yırtılabilir. Bu ise sık sık çıkıklara, burkulmalara yol açar. Çıkık olan eklemde ağrı şişlik hareket sınırlılığı vardır. Çıkık eklemi Bükme ile eklemin tekrar eski çıkık durumuna geldiği görülür.

  1 — Çıkık olan eklemi yerine koymaya çalışmayınız.

  2 — Kırıkta olduğu gibi çıkık eklemi tesbit ediniz.

  3 — Çıkıktan şüphelendiğiniz zaman eklemde ve onun yanındaki kemiklerde kırığın eklem bağında yırtığında olabileceğini unutmayınız.

  4 — Çıkık eklem üzerine yarım saat havlu ile sarılı buz torbası koyunuz.

  5 — Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz.

  6 — Ortopedi ve travmatoloji kliniğine gidiniz.


+ Yorum Gönder


bilek çıkığı nasıl tedavi edilir,  bilek çıkması,  bilek çıkması tedavisi,  el bileği çıkık tedavisi,  el bileğindeçıkık,  bilek çıkığı tedavisi