+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda çiçeksiz bitkilerde büyüme ve gelişme hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çiçeksiz bitkilerde büyüme ve gelişme hakkında bilgiler
  ilkokul 6. sınıflar için bilgi 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Çiçekli Bitkiler

  Çok kalabalık bir grup olan çiçekli bitkilerin bütün türleri birbirinden öylesine farklıdır ki, aralarından tipik bir örnek seçmek neredeyse olanaksızdır. Kökü, gövdesi, yaprakları, çi-çekleri ve meyveleriyle tam bir çiçekli bitki olan düğünçiçeği gene de en iyi örnek sayıla-bilir. Düğünçiçeğinin birçok türü saçak kök-lü, bazıları şişkin yumru köklüdür. Gövdenin altından çıkarak toprakaltında yayılan beyaz saçak kökler, tüy gibi incecik uzantılarıyla topraktaki suyu emer. Toprağın üstünde dal-lanarak yükselen ince, uzun gövdede belirli aralıklarla yerleşmiş küçük boğum yerleri vardır. Her boğumdan bir ya da birkaç yaprak çıkar. Yaprakların koltuğundan, yani gövde-ye birleştiği yerden de her zaman ya bir çiçek tomurcuğu ya da bir yan dal gelişir. Yaprakla-rın kısa bir sapı ve genellikle parçalı, genişçe bir ayası vardır.
  Gövdenin ve dalların ucunda tek tek ya da küçük kümeler halinde açan sarı çiçekler bulunur. Her çiçek, yeşil renkli beş çanakyap-raktan, parlak sarı renkli beş taçyapraktan ve çok sayıda erkekorgan ile dişiorgandan olu-şur. Erkekorganlardan her birinin bir ipçiği ve sarı çiçektozlarını üreten bir başçığı vardır. Çiçeğin tam ortasında, çok sayıda yeşil mey-veyaprağından (karpel) oluşan dişiorganlar bulunur. Dişiorganlardan her birinin bir tepe-ciği ile bir yumurtalığı vardır. Tepecik yapış-kan yüzeyiyle çiçektozlarını toplar; şişkince bir bölüm olan yumurtalık ise sonradan tohu-ma dönüşecek olan tohumtaslağını barındırır. Çiçeklerin tepeciği genellik-le boyuncuk denen ince, uzun bir bölümle yumurtalığa bağlıdır. Tozlaşmadan sonra ça-nakyapraklar, taçyapraklar ve erkekorganlar dökülürken, her birinin içinde tek bir tohum bulunan şişkin yumurtalıklar birleşerek mey-veye dönüşür. Düğünçiçeğinin meyvesi elma, armut, kiraz, şeftali gibi yakından tanıdığınız meyvelerden farklıdır. Ama botanik açısın-dan, içinde tohumu ya da tohumları barındı-ran olgunlaşmış her yumurtalık bir meyve sayılır.
  Bitkilerin ÇİÇEK, GÖVDE, KÖK, MEY-VE ve YAPRAK gibi temel bölümlerini ansiklopedide ayrı birer madde olarak bulabi-lirsiniz.
 3. Ziyaretçi
  güzel anlatılmamış beğenmedim
 4. Ziyaretçi
  Bişi dicemde çiçeksiz demişsiniz çiçekliden bahsetmişsiniz

+ Yorum Gönder


çiçeksiz bitkilerde üreme büyüme ve gelişme,  çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde üreme büyüme