+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda gamet oluşumuna etki eden fizyolojik faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  gamet oluşumuna etki eden fizyolojik faktörler
  gamet oluşumuna etki eden fizyolojik faktörler 2. Mine
  Devamlı Üye

  gamet oluşumuna etki eden fizyolojik faktörler

  GAMET Karşı cinsten bir gametle birle-şerek yeni bir birey ya da Zigot mey-dana getirebilen eşeyli üreme hücresi; cin-siyet hücresi. Bu olay Döllenme adı-nı almaktadır. Herbir gamet, birbirine ben-zemeyen bir takım Kromozom içe-rir ve HaDloid olarak nitelendirilir. Böylece iki gamet birleştiğinde meydana gelecek hücre diploid ya da çift kromozom takımı içerecektir. Bazı ilkel organizmala-rın gametleri suda yüzebilen özdeş hücre-lerdir. Ancak çoğu türlerde yalnızca erkek gamet (sperm) hareketlidir, dişi gamet (yu-murta hücresi) yerinden kıpırdamaz. Evrim düzeyinin üst basamaklarında yer alan bit-kilerde erkek gametler ya da polenler er-cik tarafından, dişi gametlerse yumurtalık tarafından yapılır. Hayvanlarda gametler Cinsiyet Salgı Bezleri ‘nde yani er-keklerde testislerde (erbezlerinde) ve ka-dınlarda yumurtalıklarda oluşturulur.
+ Yorum Gönder