+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda fen bilimleri ile ilgili yazılan yazı örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  fen bilimleri ile ilgili yazılan yazı örnekleri
  fen bilimleri ile ilgili yazılan yazı örnekleri 2. Mine
  Devamlı Üye

  fen bilimleri ile ilgili yazılan yazı örnekleri

  Fen Bilimleri Alm. Positive Wissenschaften, Fr. Positif sicience, İng. Positive Sciences. Astronomi, biyoloji, botanik, kimya, jeoloji, matematik, tıp, fizik, zooloji gibi bilimlere verilen genel ad. Fen bilimlerinin esası, tabiattaki olayları incelemek, elde edilen bilgileri gruplandırmak ve aralarındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Fen, daha sonra değişik olayların sonucunu bu bağıntılar yardımıyla önceden haber verir.Mesela yer çekimi ve gezegenlerin hareketini inceleyen ve bu konudaki bağıntıları ortaya koyan fen, güneş ve ay tutulmasının zamanını önceden bildirebilir. Hava hareketlerini ve bununla ilgili bağıntıları inceleyen fen, gelecek için oldukça gerçekçi hava tahmini yapabilir.

  Bazı olayların açıklanmasında karşılaşılan güçlükler, ortaya konan bağlantıların tekrar ele alınmasını ve bazen bunlarda değişiklik yapılmasını zorunlu kılabilir. Tabiattaki olayların gözlem yoluyla incelenmesiyle elde edilen bilgiler değerlendirilerek genel bağıntılar araştırılır. Bunlar, olaylarla ilgili sebep-netice ilişkilerinin yorumundan ibarettir. Bu ilişkilerin ortaya çıkarılması için hipotezler kurulur. Deneyler yapılarak bu hipotezler devamlı kontrol edilir. Sonuçta, bu konuda bir teori veya bir kanun ortaya çıkarılır.

  Fen bilimleri insanlık tarihiyle birlikte var olmuştur.Yeryüzünde yaratılan ilk insan olan adem aleyhisselama, peygamber olduktan sonra Allahü teala tarafından Cebrail isimli melekle kitap gönderildi. Bu kitapta dini bilgilerin yanında fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri de vardı. Akıl ve idrak sahibi olan insan, kendisinin ilgi sahasına giren bu bilimleri zamanla ilerleterek bugünkü haline getirdi.
+ Yorum Gönder


fen ile ilgili yazılar,  fen ile ilgili yazı,  fen ile ilgili şiirler,  fen ile ilgili makaleler,  fen bilimleri ile ilgili yazı,  fenle ilgili kompozisyon özet