+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda boşanma davasında yetki itirazına cevap Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  boşanma davasında yetki itirazına cevap
  boşanma davasında yetki itirazına nasıl cevap verilir 2. Mine
  Devamlı Üye

  boşanma davasında yetki itirazına cevap

  Yetki İtirazına Cevap Dilekçesi

  Dosya Esas: /
  Duruşma Günü: //

  .. 1. AİLE MAHKEMESİNE

  YETKİ İTİRAZINDA CEVAP
  VEREN DAVACI : Adı ve Soyadı
  Adres

  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres

  TALEP KONUSU : Yetki itirazına cevap

  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…

  AÇIKLAMALAR :
  1- Eşimle aramızdaki anlaşmazlık neticesinde ..İlinde bulunan evimizi terk ederek İzmir’de bulunan ailemin yanına yerleştim. Bu evlilik kesin olarak bitti. Artık eşime dönmeyeceğim. Bundan sonra İzmirde’de bulunan ailemin yanında yaşayacağım.

  2- Türk Medeni Kanununun 168. maddesinde belirtilen boşanma davasının davacının ikametgâhı mahkemesinde açılabileceği hükmünden hareket ederek davayı İzmir Aile Mahkemesinde açmış bulunmaktayım. Benim .’a gitmem ve dava açmak mümkün değildir. Bundan sonra yerim ailemin yanı ikametgâhım da ailemin oturduğu yer olan İzmir ili, Karşıyaka .. Sokak No: …/… olan evdir. Bundan dolayı davayı İzmir’de açmış bulunmaktayım.

  DELİLLER : Her tür delil.

  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 189 ve İlgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davayı kanuna göre yetkili mahkemede açmış bulunduğumdan davalının yetkisizlik itirazının reddine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Cevap veren davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder