+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda iç anadolu bölgesinin önemli yerleşim yerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iç anadolu bölgesinin önemli yerleşim yerleri
  iç anadolu bölgesinin önemli yerleşim yerleri.. şimdiden tşker ederimmmm 2. Mine
  Devamlı Üye

  iç anadolu bölgesinin önemli yerleşim yerleri

  Konya Bölümü:
  İç Anadolu Bölgesi'nin güney ve güneybatı kısmını kapsar. Bölüm, güneyden ve batıdan Toros dağları ile çevrilidir. Konya Bölümü'nde düzlükler çok geniş yer kaplar. Buradaki ovalar kapalı havzalar içerisinde bulunur. Tuz Gölü, Konya Ovası, Akşehir ve Eber Gölleri birer kapalı havzadır. Bölümde yer alan platolar Cihanbeyli ve Obruk'tur. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü ile Akşehir ve Eber gölleri bu bölümdedir. Türkiye'nin sofralık tuz ihtiyacının büyük bir kısmı, Tuz Gölü'nden karşılanır. Konya Bölümü, İç Anadolu Bölgesi'nin en kurak ve en az nüfuslu yeridir. Nüfusun büyük bir kısmı güneydeki dağların eteklerinde kurulmuş olan yerleşim merkezlerinde toplanmıştır. Buralar aynı zamanda tarihi yolların geçtiği yerlerdir. Bölümün en büyük şehri olan Konya, uzun yıllar Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış tarihi bir şehrimizdir. Büyük Türk-İslam düşünürü Mevlâna Celâleddin-i Rûm-i Konya'da yaşamıştır. Burası geçmişten bu yana bir kültür ve ticaret merkezidir. Ereğli, Karaman, Aksaray, Akşehir, Çumra, Ilgın ve Cihanbeyli, bölümün diğer yerleşim merkezleridir. Bölümün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. En çok tahıl ekimi yapılır. Özellikle buğday üretiminde Konya çevresinin önemli bir yeri vardır. Sulanabilir arazilerde şeker pancarı ekimi yapılır. Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Bozkırların geniş yer kapladığı bölümde en çok küçükbaş hayvan beslenir. şeker, çimento, besin, dokuma , tarım âletleri fabrikaları ile civa işletmeleri,
  bölümdeki başlıca endüstri kuruluşlarıdır.

  * Yukarı Sakarya Bölümü:
  Bölüm, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kısmında yer alır ve Sakarya Irmağı'nın yukarı çığırını kaplar. Sakarya Irmağının kollarını oluşturan Porsuk, Ankara ve Kirmir çayları burada birleşir. Akarsular araziyi parçalayarak platolar oluşturmuştur. Bunların başlıcası Haymana Platosu'dur. Başlıca ovaları Ankara ve Eskişehir ovalarıdır. Bölümde bozkırlar geniş yer kaplar. Yukarı Sakarya Bölümü, Konya Bölümü'ne göre daha fazla yağış alır. Kuzeydeki dağlık alanlara gidildikçe yağış artar. Buralarda yer yer ormanlara rastlanır.
  Marmara ve Ege bölgelerinden gelip doğuya uzanan yollar, bu bölümden geçer. Burası İç Anadolu Bölgesi'nin en gelişmiş bölümüdür. fiehirleşme oranı ve nüfus bakımından diğer bölümlere oranla daha ileridir. Bölümün en büyük şehri Ankara'dır.

  Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek Milli Mücadele çalışmalarına devam etmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ankara'da açılmış, 13 Ekim 1923'de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başkent olmuştur. Ankara'nın başkent olarak seçilmesinin başlıca nedenleri, şehrin Anadolu'nun ortalarında yer alması, etrafının yüksek dağlarla çevrelenmiş olması ve Türkiye'nin her tarafına kolayca ulaşılabilmesi gibi coğrafi özellikleridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 30 bin civarında olan nüfus, hızla artarak 1990 yılında 2,5 milyonu aşmıştır.Ankara, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehri olmuştur. fiehirde, şeker, çimento, besin, tarım aletleri, elektrik-elektronik, uçak başta olmak üzere çok çeşitli endüstri kuruluşları vardır. Bölümün diğer önemli yerleşim merkezleri, Polatlı, Sivrihisar, Haymana ve Çubuk'tur. Başlıca tarım ürünleri, tahıl, şeker pancarı, ay çiçeği, baklagiller, çeltik, sebze ve meyvedir. Bölümde en çok küçükbaş hayvan beslenir. Tiftik (Ankara) keçisi önemlidir. Bölüm, yeraltı kaynakları yönünden zengin değildir. Linyit, krom ve lületaşı başlıca madenleridir. Sakarya Meydan Muharebesi bu bölümde yapılmıştır. Bu savaşın. Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli bir yeri vardır.

  * Orta Kızılırmak Bölümü:
  İç Anadolu Bölgesi'nin batı yarısını oluşturan bölüm, Yukan Sakarya ve Konya bölümlerinin doğusunda bulunur. Kızılırmak'ın Anadolu'da çizmiş olduğu yay, bu bölümün sınırları içerisinde yer alır. Bölümün kuzeyinde Bozok Platosu bulunur. Güneyinde ise sönmüş yanardağlar dikkati çeker. Bunlar, Hasandağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı'dır. Kuzeydoğugüneybatı yönünde bir hat üzerinde uzanan bu dağların çevresi, verimli tarım alanlarını oluşturur. Başlıca ovaları Kayseri, Develi ve Aksaray ovalarıdır. Genellikle tahıl ekimi yapılan bu ovaların kenarları bağ ve bahçelerle çevrilidir. Bölümde yer alan verimli volkanik topraklar, bağ ve bahçe tarımı için elverişlidir. Ürgüp-Nevşehir çevresinde, yanardağlardan püskürerek birikmiş olan tüşer, selinti sularıyla aşındırılarak çok özel şekiller oluşturmuştur. Peri bacaları adı verilen bu şekiller birer doğa harikasıdır. Burası Peri bacaları yöresi olarak da adlandırılır. Nüfus ve büyük yerleşim merkezleri daha çok güney kesimde toplanmıştır. Erciyes Dağı'nın kuzeyinde kendi adını taşıyan verimli bir ovanın kenarında kurulmuş olan Kayseri, bölümün en büyük şehridir. Burası birçok şehri birbirine bağlayan yolların (Kara ve demir yolu) üzerinde bulunur. Kayseri, pastırma ve sucuklarıyla ünlüdür. Bölümdeki diğer başlıca yerleşim merkezleri ise güneyde Niğde Bor, Nevşehir ve Ürgüp; kuzeyde Yozgat, Kırşehir, Çankırı, Avanos ve Kırıkkale'dir. (Silah, cephane, demir-çelik fabrikaları ile Orta Anadolu Rafinerisi'nin bulunduğu Kırıkkale, Ankara'ya bağlı bir ilçe iken 1989'da il olmuştur.) Ayrıca Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasında yoğun bir çaba harcamış olan Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu Hacıbektaş ilçesi de bu bölümdedir. Bölümün ekonomisini tarım ve hayvancılık oluşturur. Ençok tahıl, şeker pancarı, baklagiller ve çeşitli meyveler yetiştirilir. Geniş bozkırların bulunduğu bölümde daha çok küçükbaş hayvan beslenir. Bölümün başlıca madenleri çinko, demir ve kaya tuzudur.

  * Yukarı Kızılırmak Bölümü:
  İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesiminde, Kızılırmak'ın yukarı çığırını kapsar. Burası bölgenin en dağlık ve en engebeli kesimidir. Bölüm, Kızılırmak ve kolları tarafından derin biçimde parçalanmıştır. Yüksekliği fazla olduğundan iklimi, bölgenin diğer bölümlerine göre daha karasaldır. Kış mevsimi daha soğuk ve kar yağışlı
  geçer. Bölümde bozkırlar geniş alan kaplar. Yüksek kesimlerde çam ormanları yer alır. Dağlar geniş yer kapladığından tarıma elverişli alanlar azdır. Başlıca dağları, Tecer, Hınzır ve Akdağlar'dır. Yukarı Kızılırmak Bölümünde nüfus seyrek, şehirleşme oranı düşüktür. Bölümün en büyük şehri olan Sivas, kara ve demiryollarının kavşak noktasında kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Sivas'ın önemli bir yeri vardır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla, Anadolu'da ve Rumeli'de kurulan ve düşmanla mücadele eden cemiyetler birleştirildi. Böylece milli birliğimizin sağlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu. Yıldızeli, fiarkışla, Gemerek ve Bünyan bölümün başlıca yerleşim merkezleridir. Bünyan halıları yurt içinde ve yurt dışında ünlüdür. Tarım ürünlerinden en fazla tahıl üretilir. Aynca şeker pancarı, sebze ve meyve yetiştirilir. Otlakların geniş yer tutması, büyük ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Başlıca madenleri demir , linyit ve kromdur.
+ Yorum Gönder


iç anadolu bölgesinin yerleşim yerleri,  iç anadolu bölgesi yerleşim yerleri,  bölgeler ve önemli yerleşim yerleri,  ic anadolu bolgesi yerlesim yerleri,  ic anadolunun yerlesimyerleri,  ege bölgesi önemli yerleşim yerleri