+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda konuşmaya neden ihtiyaç duyulur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  konuşmaya neden ihtiyaç duyulur
  konuşmaya neden ihtiyaç duyulyur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Konuşmaya ihtiyaç duyulma nedeni

  İnsanın önemli bir dereceye kadar uygarlaşması insanın yaşantıları paylaşma, fikirlerini değiştirmeye bilgiyi bir kuşaktan diğerine aktarma yeteneği sayesinde geliştiği için konuşma çok önemlidir. Konuşma olmadan uygarlığın olmayacağı bir gerçektir.
  En ilkel toplumlarda bile insanlar birlikte yaşadıkları için birbirleriyle konuşarak anlaşırlar. Ancak bu yolla duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarabilirler ve birbirlerini anlayabilirler. Konuşma insanları hayvanlardan ayıran birkaç yetenekten biridir ve düşünme yetisi ile yakından ilgilidir. Konuşma doğuştan getirilmeyen sonradan öğrenilen bir beceri olduğu için öğrenmeyi etkileyen etmenler konuşmanın öğrenilmesini de etkiler. Konuşmaya uygun olan bir ortalama ve iyi konuşma örneğine sahip olan çocukların konuşmaları daha düzgün olabilir. Öğrenmeyi güçleştiren, gelişmeye ket vuran etmenler de konuşma gelişimine olumsuz etkide bulunur. Konuşmanın öğrenilmesi bir anda sonuçlanan, duruk bir öğrenme olmayıp zamana bağlıdır ve gelişimsel bir özellik gösterir. Her çocuk önce anne-babasının ve yakın çevresinin konuştuğu dili öğrenir. İnsanların iyi ilişkiler kurup işbirliği içinde yaşadıkları, iletişime çok yer verdikleri bir çevrede çocuk; konuşmayı daha çabuk kazanabilmektedir. Özellikle ailedeki kişiler iyi, açık, rahat konuşuyor ve iyi dinleyici iseler çocuk bundan yararlanır. Konuşma için özel tek bir organ yoktur. Konuşma birçok organın birlikte, eşgüdüm içinde çalışması ile oluşan bir iletişim biçimidir ve zamanla otomatik duruma gelir. İnsanın sonradan kazandığı, öğrendiği bir beceridir. Bu öğrenme genellikle taklit yoluyla olur. Bu nedenle çocuk önce en yakınında bulunan ve onunla en çok ilgilenen yetişkinlerin dilini konuşmayı öğrenir. Bu yetişkin kişi ise genellikle annedir. Bu nedenledir ki herhangi bir kişinin dilini öğrenmek istediğimizde –; ana diliniz nedir? Sorusundaki ana sözcüğü bu durumdan kaynaklanmaktadır. Yaşamında önemli bir yer tutan ve doğal bir süreç olan konuşmanın bozuk olması çeşitli nedenlerle bireye büyük sorunlar yaşatabilmektedir. Bu sorunlar dizgesinde kendisinden başlayıp anne, baba, yakın çevre ve öğretmeni de içine alan bir rahatsızlık yumağı oluşur. Konuşmasında herhangi bir bozukluk olan bir kişi, çocukluğundan başlayarak çevre ve kendisiyle ilişkisinde kendini anlama ve kendine bir yer edinmede konuşmasından kaynaklanan çeşitli engelleri aşabilmek için büyük bir uğraş, bir savaş vermek zorunda kalacaktır. Engelli konuşma kişinin gerek aile içi gerekse dışındaki yaşantısında büyük güçlüklere neden olur. Bu güçlükler çeşitli uyum sorunlarına dönüşebileceği gibi, eğitim ve öğrenimi aksatıcı, engelleyici, hatta tıkayıcı bir nitelikte oluşturabilecektir. ;

 3. FERAY
  Devamlı Üye
  Konuşma, çoğu kez bireyler arası iletişim amacıyla kullanılan sembolik bir araç olan dil (lisan) ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa konuşma, düşüncelerimizi ifade etme aracı olarak kullandığımız sembolik bir araç olan dilin (lisanın), akciğerlerden gelen havanın boğaz, ağız ve burun yolunda şekillenmesi sonucunda oluşan seslere dönüştürülerek karşımızdaki insan(lar)ın kulakları tarafından alabilecekleri bir biçime dönüştürülmesi işlemidir, eylemidir. Öyleyse, konuşma denildiğinde aklımıza ilk gelen şey, insanların doğal olarak üretebildikleri kimi seslerin dilin sistematiğine uygun olarak kullanılmasıdır. Bir başka ifade ile konuşma, sözel dilin seslerle ifade edilmesidir. Eğer bu sesleri bir başka biçimde örneğin harflerle gösterirsek, o zaman dili konuşma yoluyla değil, yazma yoluyla ifade etmiş oluruz. Düşüncelerimizi ve duygularımızı başka seslerle de ifade edebiliriz. Örneğin, kaval sesiyle, sazla, gitarla, piyanoyla… Ama bu kez karşımızdaki kişi bizim tam olarak ne söylediğimizi anlayamaz. Çünkü müzik aletleriyle oluşturduğumuz sesler sözleri temsil etmezler. Konuşma sesleri belirli bir uzlaşmaya göre dizilerek her seferinde sadece belirli bir anlamı ifade ettikleri için anlam aktarmada çok güçlü ve kestirme bir iletişim malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
+ Yorum Gönder


neden iletişime ihtiyaç duyarız,  insanlar neden konuşma ihtiyacı duyarlar,  iletişime neden ihtiyaç duyarız,  dile neden ihtiyaç duyarız,  insan neden konuşma ihtiyacı duyar