+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Atatükün ingilizce sözleri çeviri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatükün ingilizce sözleri çeviri
  Atatürkün ingilizce sözleri ve anlamları

  Turkey's true master is the peasant
  Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür

  Do not be afraid of telling the truth
  Doğruyu söylemekten korkmayınız

  To see me does not necessarily mean to see my face To understand my thoughts is to have seen me
  Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir

  The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious
  Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır

  A healthy mind in a healthy body
  Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

  Armies, your first goal is the Mediterranean Forward!
  Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir İleri!

  Culture is the foundation of the Turkish Republic
  Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün ünlü sözleri ingilizce. Atatürkün Sözleri ve Anlamları

  Our true mentor in life is science
  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

  The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence This nation has never lived without freedom, cannot and never will
  Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır

  We Turks are a people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence
  Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz

  Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours
  Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur

  There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended with your lives if necessary I stand for the nation's dreams, and my life's work is to make them come true
  İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur Ben, onların rüyasını temsil ediyorum Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  atatürkün ingilizce sözleri ve açıklamaları  Atatürkün söylediği 10 tane sözü ve açıklamaları


  Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity.

  Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.

  Teachers: the new generation will be your devotion.
  Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

  Happy is the one who says, "I'm a Turk".
  Ne mutlu "Türküm" diyene.

  Peace at home, peace in the world.
  Yurtta sulh, cihanda sulh.

  As they have come, so they will go.
  Geldikleri gibi giderler.

  One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever.

  Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

  I have been able to teach many things to this nation, but I haven't been able to teach how to be lackeys.

  Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

  Turkey's true master is the peasant.
  Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

  Do not be afraid of telling the truth.
  Doğruyu söylemekten korkmayınız.
+ Yorum Gönder