+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Ayçiçeğinin son 4 yıllık üretim miktarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ayçiçeğinin son 4 yıllık üretim miktarı
  ayçiçeği hakkında son 4 yıllık üretim miktarını gösteren tablo 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ülkemizde mısırın yaklaşık %50’si Akdeniz Bölgesinde, %15’i Ege Bölgesinde, %15’ide Marmara Bölgesinde üretilmektedir

  Ülkemizde üretilen mısırın tamamına yakını yurtiçinde tüketilmektedir. Mısır, hemen hemen ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmesine rağmen yoğun olarak Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Üretim rakamlarına göre birinci sırada olan Akdeniz Bölgesi toplam üretimden yüzde 48 oranında pay almaktadır. Bu bölgeyi yüzde 15,4 pay ile Ege Bölgesi, yüzde 14,6 pay ile de Marmara Bölgesi izlemektedir.
  Mısır üretiminde dünyada önde gelen ülkeler ABD, Çin, Brezilya ve Meksika’dır. 2008 yılında 775,3 milyon ton olan dünya mısır üretiminin yüzde 42’sini ABD, yüzde 19’unu Çin gerçekleştirmiştir. Türkiye ise dünya mısır üretiminden yüzde 0,4 oranında pay almaktadır. Türkiye’de 1980 yılında 583 bin hektar alanda mısır üretimi yapılırken, ekim alanlarında yıldan yıla artış ve azalışlar gerçekleşmiş, 2008 yılında mısır ekim alanı 595 bin hektara ulaşmıştır. Türkiye ortalama mısır üretimi geçmiş yıllarda dünya ortalamasının altında gerçekleşirken, son yıllarda dünya ortalamasının üzerine çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2008 yılında 4 milyon 274 bin ton mısır üretimi yapılan ülkemizde üretimin yoğunlaştığı Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde ortalama verim 10 ton/ha olarak gerçekleşerek, dünya ortalamasının iki katını geçmiştir.

  Türkiye’de üretim tüketimi karşılıyor

  Dünya’da mısırın önemli bölümü yem sanayinde kullanılmasına rağmen kullanım alanı oldukça geniştir. Mısır; nişasta ve nişasta bazlı şekerler sanayi, bitkisel yağ sanayi, biyoyakıt sanayi, mısır ekmeği yapımı, taze tüketim, cips ve çerez olarak kullanılmaktadır. Ayrıca mısırın sap ve yaprakları endüstride kağıt, karton, dolgu maddesi, ambalaj olarak değerlendirilmektedir. Türkiye mısır üretiminin yüzde 75’i yem sanayi tarafından, yüzde 17’si nişasta sanayi tarafından kullanılmaktadır. Türkiye mısır tüketimi 1990 yılında 2,6 milyon ton iken, 2008 yılında yüzde 60 oranında artışla 4,2 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde mısır üretimi uzun yıllar tüketimi karşılayamamış, ihtiyaç ithalatla karşılanmıştır. 2005 ve 2008 yıllarında üretim miktarı, ülke ihtiyacını karşılamıştır.
  Mısır, uzun yıllardan beri devlet destekleme alımları kapsamında olup, alım fiyatları Bakanlar Kurulu’nca belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Destekleme alımlarında alıcı kuruluş olarak TMO görevlendirilmiştir. Destekleme alım fiyatları her yıl Bakanlar Kurulu Kararları ile açıklanarak TMO tarafından alım gerçekleştirilmekte iken, değiştirilen hububat politikası ile 2001 yılından itibaren TMO fiyat açıklayarak kendi imkânları ile ürün almaya başlamıştır. TMO, 2006 ve 2007 yıllarında mısır alımı yapmamıştır.

  Mısıra verilen desteklemeler yetersiz

  2004 yılına kadar 5 üründe uygulanan prim desteğine 2004 yılı ürününe verilmek üzere dane mısır da eklenmiştir. 2004 yılında 2,5 KR/Kg olarak başlatılan prim miktarı 2007 yılında 2 KR/Kg’a düşürülmüş, 2008 yılında 3,6, 2009 yılında ise 4 Kr/Kg olarak açıklanmıştır. Üretici gelir elde edeceği ürünü ürettiğinden, mısırın 2004 yılında 2,5 KR/Kg primle desteklenmeye başlaması üretimin artmasında etkili olan faktörlerin başında gösterilmektedir.
  2005 yılında mısır üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artmasının nedenleri arasında, ilk kez uygulanmaya başlanan prim desteğinin olduğu belirtilmektedir. Prim desteğinin yanı sıra mısır üreticisi 2007 yılına kadar DGD (Doğrudan Gelir Desteği) almıştır. DGD en son 2007 yılı için 2008 yılında ödenmiştir. Bu yıldan itibaren bu destek kalemi kaldırılmıştır. Ayrıca, gübre ve motorin desteği de uygulanmaktadır. Verilen destek kalemleri olumlu karşılanmakla birlikte üretim maliyetleri dikkate alındığında yeterli olmadığı ifade edilmektedir.

  Üretimin tüketimi karşılaması ithalatı azaltıyor

  Ülkemizin mısır dış ticaretine baktığımızda, 2000-2004 yılları arasında ortalama 1 milyon 329 bin ton mısır ithal edildiği görülmektedir. Mısır üretiminde gerçekleşen artışa paralel olarak mısır ithalatı 2005 ve 2006 yılında azalmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında üreticinin yeterli geliri elde edemediği için mısır üretiminden vazgeçmeleri ve kuraklığa bağlı olarak verimde görülen azalma ile üretim miktarının yeniden azaldığı kaydedilmektedir. Mısır tüketimindeki hızlı artış sebebiyle mısır ithalatı tekrar 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2008 ve 2009 yıllarında üretim miktarının ihtiyacı karşılaması ile 2009 yılında ithalat miktarı azalmıştır. 2009 yılında gerçekleştirilen ihracat miktarı 314 bin tondur. Bu da 2009 yılında mısır açığının kapandığını göstermektedir. Ancak, 2008 yılında üretim ve ihtiyacın üzerinde gerçekleştirilen ithalat ile sektörde mısır fazlalığı olmuştur. Bu durumda 2010 yılında mısır ithalatına ihtiyaç olmadığı ortaya çıkmaktadır.
  Türkiye her yıl yoğun olarak ABD’den mısır ithalatı gerçekleştirirken, 2009 yılında toplam ithalatın sadece yüzde 4’ü ABD’den gerçekleştirilmiştir. GDO’lu mısır üretiminin en fazla gerçekleştirildiği ABD’den ithalatın azaltılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 2009 yılında mısır ithalatı en fazla Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Romanya’dan yapılmıştır.
 3. Ziyaretçi
  hiç ama hiç işime yaramadı ----.
+ Yorum Gönder