+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Atatürk'ün Portreleri atatürkün ressamlar tarafından çizilmiş resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk'ün Portreleri atatürkün ressamlar tarafından çizilmiş resimleri
  Atatürk'ün Portreleri atatürkün ressamlar tarafından çizilmiş resimleri 2. Mine
  Devamlı Üye

  Prof. Arthur Kampf, Atatürk, Çankaya Köşkü, 1927..jpg
  Prof. Arthur Kampf, Atatürk, Çankaya Köşkü, 1927.

  Portreler Viyana'ya gönderilerek çoğaltıldı, devlet dairelerine dağıtıldı. Daha sonra Çallı ile Feyhaman'ın yaptıkları portrelere kadar Arthur Kampf'un eserleri resmi dairelerin demirbaşlarını oluşturdu.

  Prof. Arthur Kampf tarafından yapılan Atatürk portresi..jpg
  Prof. Arthur Kampf tarafından yapılan Atatürk portresi.

  Arthur Kampf'ın gerek at üstünde, gerekse ayaktaki boy resimleri bazı sanatkârlar tarafından fizik açısından nispetsizlik nedeniyle eleştirilere uğradı. Belki bu nedenle ünlü Türk ressamlarına Atatürk'ün portreleri yaptırıldı. Bu konuda ilk defa Çallı ile Feyhaman görevlendirildiler. Atatürk bu görevi verirken Çallı ile epeyce şakalaşmıştır. Çallı'nın "Hane berduş" yaşadığını duyan Atatürk ona yatıp kalkması için Fındıklı'daki sarayın aneksinden bir oda tahsis ettirdi. Çallı ile Duran'ın pırıl pırıl portreleri devlet dairelerine dağıtıldı.

  İbrahim Çallı, Atatürk, 1934.jpg
  İbrahim Çallı, Atatürk, 1934

  Atatürk'ün portrelerini yapmak üzere, Cumhuriyetin ilk yıllarında bir Rus ressamının da Ankara'ya geldiği eşi Latife Hanım'dan dinlenilmiştir. Ancak, gerek böyle bir portreye, gerekse bazı Rus ressamların 1933'de buğday tanelerinden yaptıkları Atatürk portresine ulaşılamamıştır.

  feyhaman-duran19.jpg
  Feyhaman Duran, Atatürk, 1934.

  Atatürk'ün huzuruna kabul edilen başka sanatkârlar da olabilir. Bu arada Harbiye'den arkadaşı olan ressam Ali Cemal'e de poz verdiği söylenmektedir. Ancak, bu konuda sağlam belgelere ulaşılamamıştır. Ne var ki, Atatürk'ü fotoğraflarından ve hayalen tuvale geçiren hayli ressamlarımız olmuştur. Bunların çoğu sanat değeri açısından önem taşımaktadır.

  Nazmi Ziya Güran, Atatürk, İstanbul Resim-Heykel Müzesi, 1926..jpg
  Nazmi Ziya Güran, Atatürk, İstanbul Resim-Heykel Müzesi, 1926.

 3. Ziyaretçi
  Prof Arthur Kampf, Atatürk, Çankaya Köşkü, 1927

  Portreler Viyana'ya gönderilerek çoğaltıldı, devlet dairelerine dağıtıldı Daha sonra Çallı ile Feyhaman'ın yaptıkları portrelere kadar Arthur Kampf'un eserleri resmi dairelerin demirbaşlarını oluşturdu
+ Yorum Gönder


atatürkün sanatçılar tarafından yapılmış resimleri,  atatürkün sanatçılar tarafından yapılmış resmi,  atatürkün sanatçılar tarafından çizilmiş resmi,  çizilmiş atatürk resmi,  atatürkün sanatçılar tarafından yapılan resimleri,  ibrahim çallı atatürk 1934 ne kadar eder