+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda kayserinin ingilizce tanıtımı ve turkçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kayserinin ingilizce tanıtımı ve turkçesi
  kayserinin ingilizce tanıtımı ve turkçesi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kayseri Milattan önce kurulmuş bir şehirdir. Bu şehre ilk defa (Kanisti) adı verilmiştir. Asurlular dönemine rastlayan çağlardaki bu ad daha sonra (Mazaka) olarak değişmiştir. Bu adın da, Kapadokya'lıların atası Mechus, ya da (Mosoch) dahi geldiği ifade edilir. Bir başka görüş de, Mazak''ın Grekçe Mazaka'ya dönüşmesinden geldiği şeklindedir. Bu adın, Frig dilindeki Zeus anlamına gelen Mazcus'tan gelebileceği de öne sürülmektedir. En uygun şekli de bu ifade olmalıdır. Çünkü bulunan eski paralar üzerinde bu ifadelere rastlanmaktadır. Melekler Mekanı - Kayseri Şehir Tanıtımı Kayseri, bir ara (Eusebeia) adını da almıştır. Bu adla l. Kapadokya Krallığının başkenti olduğu da ayrıca kaynaklarda ifade ediliyor. Kayseri'nin bu adı alış tarihi M.S. 17. Yıla rastlar. Kapadokya Kralı Roma Imparatoru'nun onuruna şehre (Kaisareia) adını verıniştir. Şehir bu adla ün bulmuş ve gelişmiştir. Ancak, aynı yıllarda, Anadolu'da aynı adla başka şehirler de bulunduğu için, burasını diğerlerinden ayırmak için, (Erciyes'in kenarındaki (Kaisareia)- (Kapadokya'nın başkenti Kaisareia) - (Anadolu''nun öncü şehri Kaisareia) gibi adlar verilmiştir.
  Şehrin bugünkü adını alışı 7 Asırda Arap ordularının şehri ele giçirmelerinden sonraya rastlar. O da (Kaisareia) adının (Kayseri) şeklinde okunuşundan ibarettir. Şehir, o tarihten bu yana bu adla anılmaktadır,

  ------------
  Kayseri is a city founded before Christ. This is the first time in the city (Kanisti) is called. This name later times, coinciding with the period of the Assyrians (Mazaka) changed. This name is also the ancestor of Kapadokya'lıların Mechus, or (Mosoch), even when expressed. Just another opinion, the Mazak''ın Grekçe Mazaka comes in the form of the conversion. This name, which means Phrygian Zeus Mazcus'tan could also have been proposed. This should be expressed in the most appropriate way. Because these statements are found on the old coins. Angels Forum - Presentation of the City of Kayseri, Kayseri, an intermediate (Eusebeia) in the name of the ratings. This name l. Cappadocia is also the capital of the Kingdom of resources is being expressed. Kayseri on buying this name A.D. 17. Coincides with the Year. King of Cappadocia to the city in honor of the Roman Emperor (Kaisareia) verıniştir name. The City has found and developed a reputation with this name. However, the same years, with the same name in Anatolia to other cities, including, to distinguish this place from others, (at the side of Mount Erciyes (Kaisareia) - (the capital of Cappadocia Kaisareia) - (Anadolu''nun leading city Kaisareia) are given names such as .
  7th century Arab armies, the city's current name of the reception took place after the city of giçirmelerinden addressed. He (Kaisareia) name (Kayseri) in the form consists of okunuşundan. City, since he was named,
+ Yorum Gönder


kayserinin ingilizce tanıtımı,  kayserinin ingilizce olarak tanıtımı,  ingilizce kayserinin tanıtımı,  kayseri ingilizce tanıtımı,  ingilizce kayseri tanıtımı ,  ingilizce olarak kayseriyi tanıtma