+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Cumhuriyetin getirdiği yenilikler hakkında yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyetin getirdiği yenilikler hakkında yazı
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet'in ilanı ile gelen yenilikler


  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.


  1924 Anayasası ilan edildi.


  Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi


  Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.


  Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş ve modern giyim kuşam tarzı ortaya çıkmıştır.


  Çok partili siyasi hayata geçilmiştir.


  Tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.


  Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.


  Soyadı Kanunu çıkarılmış ve ad karmaşasının önüne geçilmiştir.


  Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımı yasaklanmıştır soyadı kanununa paralel olarak.


  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.


  İslam vakıfları devlet idaresine alınmıştır.


  İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanunu kabul edilmiştir.


  İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.


  Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumları kapatılmıştır.


  Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanmıştır.


  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

  Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla tekrar eğitim hayatına başlamıştır.
+ Yorum Gönder


cumhuriyetin getirdiği yenilikler ile ilgili yazı