+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Okumak ile ilgili deyim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Okumak ile ilgili deyim
  ama lütfen deyim olsun hep başka sözler çıkıyo bulamıorum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Okumak ile ilgili deyimler

  Okuma ihtiyacı barut gibidir,
  bir kere tutuşunca artık sönmez Victor Hugo
  Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır P Peacut
  Okuma zevkini,
  Hindistan'ın hazinelerine değişmem E Gıbbon
  Okumak bir deva, anlamak bir şifadır R Necdet Evrimer
  Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır Bacon
  Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insanlıktır V Hugo
  Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin W E Channing
  Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir Montesquieu
  Okunacak en büyük kitap insandır Hacı Bektaş Veli
  Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz Montaigne
  Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır W Ellery Channing
  Okuyan insan fenalığa vakit bulamaz

 3. Ziyaretçi
  onlar deyimmi özdeyiş değilmi
 4. FERAY
  Devamlı Üye
  Okumak Deyimleri ve Anlamları

  Bildiğini okumak

  Kim ne derse desin, istediği gibi davranmak."Bildiğini okumaya devam edersen, sonunda zarar görmen muhakkak olacak."
  Canına okumak
  1. Bir kimseye büyük bir zarar vermek, kötülük etmek.
  2. İyi bir şeyi kötü hâle getirmek, heder etmek, harcamak."Yeni aldığım oyuncağın canına okudu
  Ciğerini okumak
  Karşısındakinin gizli düşüncelerini bilmek, aklından geçenleri anlamak."Bizimi düşünüyormuş? Ben onun ciğerini okurum; o kendinden başkasını düşünmez."
  Çarkına okumak
  Bozmak, çalışamaz hâle getirmek, zarar vermek; birine büyük kötülük yapmak."Eline alır almaz saatin çarkına okudu."
  Gazel okumak
  1. Gazel söylemek.
  2. Kandırmak ve oyalamak için boş sözler söylemek."Boşuna gazel okuma, kandıramazsın beni!"
  İçinden okumak
  1. Dudaklarını kıpırdatmadan, hiç ses çıkarmadan okumak.
  2. Ses çıkarmadan sövmek, beddua etmek."Hikâyeyi şimdi de içinizden okuyacaksınız."
  Kurt masalı okumak
  İnandırıcı, gereksiz, asılsız sözler (söylemek).


+ Yorum Gönder


okumak ile ilgili deyimler,  okumakla ilgili deyimler,  okuma ile ilgili deyimler,  kitap okuma ile ilgili deyimler