+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Bitki ve hayvanlarda Mayoz bölünme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bitki ve hayvanlarda Mayoz bölünme
  Mayoz bölünme bitki ve hayvanlarda ne hücrelerini oluşturur? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Mayoz bölünme bitki ve hayvanlarda ne hücrelerini oluşturur?


  Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür
  *
  I MİTOZ BÖLÜNME
  Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu tarafından gerçekleştirlebilir
  Bu bölünme sonunda bölünen hücrelerden birbirinin tam benzeri olan iki yavru hücre oluşur Bölünen hücrenin kalıtsal maddesi önce kopyalanır, sonra eşit olarak iki yavru hücreye aktarılır
  Kromozom sayısı ne olursa olsun bölünme yeteneği olan her hücre mitozla çoğalabilir
  *
  Şekil : Kromozom Sayıları Farklı Hücreler
  Mitozla Çoğalabilirler
  Bir hücreli organizmalarda mitoz bölünme sonucu iki yeni birey oluşur Böylece üreme sağlanmış olur
  Çok hücreli organizmalarda ise, döllenmiş yumurta olan zigotun mitoz bölünmeler yapmasıyla, organizmanın büyümesi ve gelişmesi sağlanır
  Hücre bölünmesi başlamadan önce, çekirdek dinlenme durumunda olmayıp hücredeki faaliyetlerine devam eder İki bölünme arasındaki bu metabolik devreye interfaz denir
  İnterfazdan sonra, çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez) olmak üzere iki kademede mitoz gerçekleşir Hücrenin bölünme öncesi ve bölünme sırasında gerçekleştirdiği hayat döngüsü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir
  *
  Şekil : Bir Vücut Hücresinin Hayat Devri
  *
  Bu şekilde görülen G1 evresinde hücre sitoplazma ve yüzey olarak büyür Organel sayıları artar Hücrenin normal metabolizması devam eder
  S evresinde hücre artık bölünme mesajını almıştır Bu evrede kromozomlar (DNA lar) ve sentrozomlar kendini eşler
  G2 evresinde ise bölünme sırasında kullanılacak enzimler, proteinler ve ATP enerjisi sentezlenir
  *
  A KARYOKİNEZ
  (ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ)
  Bölünme hazırlıklarını bitirmiş olan hücre profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini geçirerek çekirdek bölünmesini tamamlamış olur
  *
  1 Profaz
  İnterfaz sonunda eşlenmiş durumdaki kromatin iplikler bu evrede kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alırlar Hayvan hücrelerinde interfazda eşlenmiş olan sentrozomlar da hücrenin zıt kutuplarına çekilir Profazın sonuna doğru çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum erimeye başlar
  *
  2 Metafaz
  Bu evrenin başlangıcında profazda erimeye başlayan çekirdek zarı tamamen kaybolur Eşlenmiş durumdaki kromozomlar hücrenin tam ortasında (ekvator düzleminde) yanyana dizilirler
  Kromozomlar en belirgin halini metafazda alırlar Sentrozomlardan oluşan iğ iplikleri kromozomları sentromerlerinden (eşlenmiş kromozomların ortası) yakalarlar
  Metafazın sonuna doğru kromozomları oluşturan kardeş kromatitler birbirinden ayrılmaya başlar Sentromer bölgelerinden iğ ipliklerine bağlı kalırlar
  *
  3 Anafaz
  Kromozomları oluşturan kardeş kromatitler tamamen birbirinden ayrılıp zıt kutuplara doğru çekilmeye başlar Kromatitlerin ayrılması iğ ipliklerinin kısalıp helezon yapmasıyla sağlanır
  Anafazın sonunda zıt kutuplara çekilmiş olan kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır
  *
  4 Telofaz
  Hücrenin zıt kutuplarındaki kromozomların etrafında çekirdek zarları yeniden oluşturulur
  Çekirdek içinde kalan kromozomlar incelip uzayarak kromatin iplik halini alırlar Bu sırada profaz evresinde yıkılmış ve dağılmış olan endoplazmik retikulum yeniden oluşturulur İğ iplikleri kaybolmaya başlar Profaz evresinde kaybolan çekirdekçikler de tekrar ortaya çıkar
  Böylece çekirdeğin bölünmesi tamamlanmış ve bir hücrenin içinde iki çekirdek oluşmuş olur
  *
  Şekil : Mitoz Bölünmenin Evreleri
  *
  II AMİTOZ BÖLÜNME
  Basit yapılı tek hücreli canlılarda, çoğalma sırasında, hücre bölünürken çekirdek zarı kaybolmaz Bu bölünme tipine gizli mitoz veya amitoz denir
  *
  Şekil : Amipte Amitozla Çoğalma
  *
  Buna benzer şeklide, tam mitoz sayılmayan başka bölünmelerde vardır Bakterilerin zarlı çekirdekleri olmadığından bölünmeleri amitoza örnektir
+ Yorum Gönder


bitki hücresinde mayoz bölünme