+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Ortaklık sözleşmesi Örnegi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ortaklık sözleşmesi Örnegi
  şehirler arası otobüs ortalığı için adi ortaklık sözleşmesi düzenleyeceğim örnek istiyorum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  .................................................. ......................................tarafından ihaleye çıkarılan ......................................... işine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinden kaldığı takdirde müştereken ikmal etmek için aşağıdaki şartlar dahilinde bir özel ortaklık kurmuş bulunmaktayız.

  1- Özel ortaklıkğın ortakları şunlardır.

  a) X İnşa Tic. Ltd. Şti. Adres:

  b) Y İnşaat Tic. Ltd. Şti. Adres:

  2- Ortaklığın hisseleri aşağıdaki şekildedir.

  a) X İnşaat Tic. Ltd. Şti...................................%xx

  b) Y İnşaat Tic. Ltd. Şti...................................%xx

  3- İnşaatın taahhüt ve ikmali maksadıyla kurulmuş bulunan ortaklığın pilot firması X İnşaat Tic. Ltd. Şti. Özel Ortağı Y İnşat Tic. Ltd. Şti.'dir.

  4- Pilot firma yani X İnşaat Tic. Ltd. Şti. ortakların nam ve hesabına tam yetkili olacaktır.

  5- Ortaklığın gelecek tüm vecibelerini yerine getirilmesinde, ortaklar müşterek ve müteselsilen mesul olacaklardır.

  6- İşin sonuna kadar bu özel ortaklığın ortakları ortaklıktan ayrılamazlar.

  7- Ortaklar, sözkonusu işin süresinde ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli sermayeyi müştereken karşılayacaklardır.

  8- İnşaatın geçici ve kati teminatı ortaklarca müştereken veya bütünüyle birisi tarafından karşılanabilecektir.

  9- Ortakların birinin ölümü halinde diğer ortaklar tüm vecibe ve mesuliyetleri yerine getirecelerdir.

  10- Taraflar ortaklık sözleşmesinden doğacak ihtilafların halinde .................................................. ........................... mahkemelerinin selahiyetlerini şimdiden kabul ederler.

  ADRES VE İMZALAR

  1-X İnşaat Tic. Ltd. Şti Adres:

  2- Y İnşaat Tic. Ltd. Şti Adres:

  PİLOT FİRMA ÖZEL ORTAK
  X İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ . Y İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.  NOT:

  * Bu ortaklık sözleşmesi örnek olması amacıyla hazırlanmış olup, firmalar bu sözleşme maddelerinde her türlü düzeltmeyi yapabilirler.

  * Ortaklık Sözleşmesi taraflarca imza altına alınacak ve Noterden onaylattırılmayacaktır.
+ Yorum Gönder


ortaklık sözleşmesi örneği,  ortaklık sözleşme örneği,  ortaklık sözleşme örnekleri,  ortaklık anlaşması örneği,  ortaklık sözleşmesi şartları,  ortaklık sözleşmeleri örnekleri