+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Çalışma hakkı insanlar için neden gereklidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışma hakkı insanlar için neden gereklidir?
  Çalışma hakkı insanlar için neden gereklidir? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Çalışma hakkı insanlar için neden gereklidir?
  Çalışma hakkı ve ödevi
  Çalışma hakkı ve ödevi MADDE 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir
  (Değişik: 3102001-4709/19 md) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır
  (Üçüncü fıkra mülga: 3102001-4709/19 md)
+ Yorum Gönder