+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda kadınların pantolon giymesi hakkındaki hadis Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kadınların pantolon giymesi hakkındaki hadis
  kadınların pantolon giymes hakkındaki hadis 2. Mine
  Devamlı Üye

  Örtü erkek elbisesi veya kâfir elbisesine benzememelidir
  Kadının Pantolon Giymesi Mesela pantolon her iki benzeme çeşidine de girer Doğrusu erkeklerin de dar pantolon giymesi caiz değildir Rasulullah aleyhissalatu vesselam erkek elbisesi giyen ve erkekler benzemeye çalışan kadınlara ve kadın elbisesi giyen ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lanet etti"[1]

  Bazıları zayıf bir hadiste gelen Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in kadınlara sirval giymeyi tavsiyesinde geçen “sirval” kelimesini “pantolon” olarak tercüme etmişlerdir Bu büyük bir hatadır İbn Manzur’un Lisanu’l-Arab adlı eserinde s-r-l maddesinde şöyle geçer:

  “Ebu Hureyre Radıyallahu anh dedi ki: dar sirval’den yasaklandı Ebu Ubeyd dedi ki: “Sirval: uzun ve bol dondur”

  Yani sirval ile kastedilen, kadınların etekleri altına giydiği şalvardır Kadınlar cilbab (dış örtü) altına dahi pantolon giyemezler Bu lanete sebep olan bir giysidir Allah ve rasulünün lanet ettiği bir şeyi kadınlar cilbab altına veya evde yalnızken dahi giyemezler Nitekim peruk hakkında da lanet varid olmuştur Kadınlar başörtü altından ve ev içinde dahi peruk giyemezler Kadınların pantolon giymesindeki diğer bir sakınca da; onların kendi aralarında da avretlerini örtmekle mükellef olmalarından dolayıdır Dış örtüsü altına pantolon giyerek ziyarete giden bir kadın, mahremlerinin veya hanım arkadaşlarının yanında dış örtüsünü çıkardığı zaman vücut hatlarını belli eden pantolon ile avretini muhafaza edemeyecektir Dar eteklerde de aynı durum söz konusudur

  Daimi Fetva Komisyonu (el-Lecnetu’d-Daime) şöyle bir fetva yayınlamıştır:

  “Pantolon giymek kadınlara caiz değildir Bunda erkeklere benzemek söz konusudur Zira pantolon erkeklerin giydiği bir elbisedir Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir” [2]

  Yine bu komisyonun diğer bir fetva kararı şu şekildedir:

  “Kadının dışarı çıkarken elbisesini omzuna atması caiz değildir Zira bunda erkeklere benzeme vardır”[3]

  Âişe (ranha)'ya bir kadının erkek terliği giydiği söylendi de; "Rasululah (Sallallahu aleyhi ve sellem), kadınlardan kendini erkeğe benzetmeye çalışanlara la-net etti" karşılığını verdi [4]

  Lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklık demektir  [1] Buhari(libas,61); Ebu Davud(4098); Tirmizi(2784); İbni Mace(nikah,22); Ahmed(1/254,330); Camius Sagir(7265); Darimi(2652); Tayalisi(s349); Taberani(11/252); Mecmauz Zevaid(8/103); Taberani Evsat(4/212); Nevevi, Minhac(14/164); Abdurrezzak(4/319); İbni Ebi Şeybe(5/319)

  [2] Halid el-Huseynan; Kadınlar için 1000 Fetva – Polen yayınları, (s54)

  [3] Age (s55)

  [4] Ebu Davud (4099) Elbani sahih demiştir
+ Yorum Gönder


kadınların pantolon giymesi ile ilgili hadisler,  pantolon hakkında hadis ,  pantolon hadis,  kadınların pantolon giymesi ile ilgili ayetler,  pantolon ile ilgili hadisler,  kadınların pantolon giymesi ile ilgili hadisi şerifler