+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Genotip ve fenotip kavramları neyi temsil etmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Genotip ve fenotip kavramları neyi temsil etmiştir
  Genotip ve fenotip kavramları neyi temsil etmiştir 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Genotip ve fenotip kavramları neyi temsil etmiştir

  Genotip ve fenotip kavramları neyi temsil etmiş hakkında bilgi  Genotip, Soyyapya da Kal tyap? organizman?n genetik yapsna verilen ad.
  Bir hücrede birden fazla gen DNA vard?r. Ayn? DNA üzerindeki genlere bal genler, ayr? DNA’lar üzerindeki genlere ise bamsz genler denir. Genler, enzim ve protein sentezini yöneterek, bireyin dyapsn (fenotipini) ortaya çkart?rlar. Bask?n (dominant) genler, bireyin fenotipinde kendi varl???nher zaman gösterirken çekinik (resesif) genler, bireyin fenotipinde kendi varl sadece homozigotken gösterirler.
  Fenotip ya da yap?, genetik (genotip) ve çevresel etkenlerin yaratt özelliklerin canlnn d görünüündeki yans?mas?. Fenotip ço?unlukla genler taraf?ndan belirlenir ancak baz? ko?ullarda di?er etkenler, fenotipin genotipe yüzde yüz uymas?n? engelleyebilir. Bu duruma hipomorfizm denir.
+ Yorum Gönder