+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda mezarlık tapusu nasıl alınır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  mezarlık tapusu nasıl alınır
  mezarlık tapusu nasıl alınır 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Mezarlık alanlarına tapu tescili
  Sağlık Bakanlığının Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


  Sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelik, sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, gömme izin belgesi verilmesi, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, tabutlanması, nakli, defni ve gerek duyulması halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

  Yönetmeliğe göre, mezarlık olarak seçilecek alanın, hakim rüzgarların ve akarsuların yerleşim yerinden gittiği yönde ve ulaşım yolları ile münasebeti kolay olan yerlerde olması zorunlu olacak. Çukur veya bataklıklara ve su birikintilerinin olduğu yerlere mezarlık yapılmayacak. Bu hususta hafif meyilli düzlükler tercih edilecek.

  Toprağın jeolojik vasıfları, gömülecek cesetlerin ayrışmasına müsait, su ve havanın geçmesine izin verecek şekilde küçük taneli olacak.

  Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilecek.

  Uygun görüş verilerek mezarlık yeri olarak seçilen alanlar, tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak kullanılmayacak.

  -KULLANMA SUYUNA UZAKLIĞI-

  Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış kuyu, göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve toprağın yapısına göre, killi topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda ise en az 250 metre mesafede kurulabilecek. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği maddelerinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında mezarlık yapılamayacak.

  Umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde ise köy tüzel kişiliklerine ait olacak. Bu yerler satılamayacak ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemeyecek.

  Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamayacak, tahrip edilemeyecek ve kirletilemeyecek. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamayacak ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamayacak. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışında tutulacak.

  -MEZARLIKLARIN GENİŞLİĞİ-

  Yönetmelikte mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliğini hesaplama yöntemine de yer verildi.

  Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise ölüme sebep olan hastalık sırasında tedavi eden hekimin verdiği gömme izin belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi, diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olacak.

  Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi, diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilecek. Gömme izin belgesi görevlisi bulunmayan yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilecek.

  Gömme izin belgesi görevlilerinin eğitimi, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek müfredat çerçevesinde mülki amirlikçe yerine getirilecek. Gömme izin belgesi görevlisinin görev yaptığı yerde belediye tabibi veya sağlık ocağı tabibinin göreve başlaması durumunda, gömme izin belgesi görevlisinin görevi kendiliğinden sona erecek.

  Ölüyü muayene edenler veya gömme izin belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe veya kanaat taşıdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise cenazenin bulunduğu mahaldeki sağlık ocağı veya toplum sağlığı merkezini haberdar etmeden gömme izin belgesi veremeyecek.

  AA
 3. Ziyaretçi
  Ben annemin mezarlıgını almak istiyorum 2 ay oldu nasıl yapabilirrim bi bilginiz varmı
 4. Fatma
  Administrator
  Ben annemin mezarlıgını almak istiyorum 2 ay oldu nasıl yapabilirrim bi bilginiz varmı
  Mezarlıklar müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. Onlar size yardımcı olurlar.

 5. Ziyaretçi
  Tapusu alınmayan definin 5 yıl sonra üzerine başka biri gömülüyormuş. Bunu engellemek için ne yapmalı ? Ayrıca bu süreden sonra mezarlık tapu ücreti farklılaşıyormuş. Ne kadar olur ücreti ?

 6. Fatma
  Administrator
  Tapusu alınmayan definin 5 yıl sonra üzerine başka biri gömülüyormuş. Bunu engellemek için ne yapmalı ? Ayrıca bu süreden sonra mezarlık tapu ücreti farklılaşıyormuş. Ne kadar olur ücreti ?
  Mezarlık müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 7. Ziyaretçi
  Mezar tapusu almak için ne tür belge gerekıyor veya gerekiyormı.Teşekkürler

 8. Şahin
  Devamlı Üye
  Bulunduğunuz yerde belediye de mezarlıkla ilgilenen birimlerden bilgi alabilirsiniz.

 9. Ziyaretçi
  5seneyi gecen mezar tapu fiyatlari nekadardir 4ay gecmis

 10. Fatma
  Administrator
  Mezar tapusu almak için ne tür belge gerekıyor veya gerekiyormı.Teşekkürler

  Mezarlıklar müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Gerekli evraklar için müdürlük size bilgi verecektir.

+ Yorum Gönder


mezar tapusu nasıl alınır,  mezar tapusu için gerekli evraklar,  mezarlık tapusu nasıl alınır,  mezar tapusu almak için gerekli evraklar ,  mezar tapusu,  mezar tapusu nereden alınır