+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda türkler neden allah tarafından övülmüş millettir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  türkler neden allah tarafından övülmüş millettir
  türkler neden allah tarafından övülmüş millettir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türkler neden allah tarafından övülmüş millettir

  türkler neden allah tarafından övülmüş millettir  Ey iman edenler! Aranızdan kim dininden dönerse (şunu) bilsin: Allah onun yerine öyle bir millet getirecek ki, Allah onları sever, Onlar da Allah'ı severler. Mü'minlere karşı mütevazi, kafirlere karşı ise (fevkalade) onurlu ve güçlü, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayanın kınamasından kormayan bir millet getirecektir. Bu Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfü ve nimeti geniştir, O bilendir.

  Birçok müfessir, bu ayet-i kerimede kastedilen milletin, Abbasilerin zayıflmasından sonra öne çıkan "Türk Milleti" olduğunu ifade etmiştir.

  Elmalılı Hamdi YAZIR, "Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsirinde bu ayeti şöyle yorumluyor. "Bu defa Allah Türkleri göndermiş; Arapların kadrini bilemeyip, zayi ettikleri devlet-i İslamı ele alarak İstanbul'a ve oradan kıtaat-ı arzın her tarafına yaymışlar; binaenaleyh Ebnay-i Faris Hadisi'nin delaleti; feth-i Kostantıniyye (İstanbul'un fethi) Hadisi'nin serahati ve "Fe asellahü en ye'tiye bilfethi' va'di İlahisi'nin işareti ile Türkler bu ayetin tebşirine (müjdesine) nail olmuşlardır. (Yazır 1960)

  Hatta Diyarbakırlı bir büyük alim olan Celal YILDIRIM bir adım daha öne atarak "Bu vazife halen Türk Milletinin üzerindedir." diyor.

  Fil Suresi:

  1 ) (Ey Muhammed), görmedin mi, Rabbin fil sahiplerine (Ebrehe Ordusuna) ne yaptı ?
  2 ) Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı ?
  3 ) Üzerlerine sürü sürü kuşlar (ebabil) gönderdi.
  4 ) Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı.
  5 ) Sonunda (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yaptı.


  Fil Suresi'nden de anlaşılacağı gibi Allah o günün süper güçleri olan Bİzans, Pers, Habeşistan, gibi ülkelere Mekke, Medine, Taif gibi
  kutsal şehirlerin fethedilmesini mucizelerle engelliyor. Dünya yaratıldığından bu yana bu 3 kutsal şehri hiçbir güç ele geçirememiş.
  1070 yılında bu kutsal topraklar Selçuklular tarafından fethediliyor. Ardın 1174 Eyyubiler (Türk devleti) tarafından fethediliyor, 1250 Memlüklü Türk devleti tarafından fethdiliyor, 1517 Osmanlı Devleti tarafından fethediliyor. Yeryüzü yaratıldığından buyana kutsal topraklar 4 kez türk devletleri tarafından fethediliyor.

  Ali İmran Suresi :

  123 ) Şüphesiz Bedir'de siz güçsüz durumda iken Allah sizi zafere ulaştırdı. Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.
  124 ) Hani mü'minlere "Allah'ın sizi indirilen üç bin le desteklemesi size yetmez mi ?" diyordun.
  125 ) Evet, eğer sabreder ve sakınırsanız ve onlar da ansızın üzerinize gelirlerse Allah size böyle beş bin nişanlı le yardım gönderir.

  Peygamber Efendimizin hadisi:

  "Kostantiniyye mutlak feth olunacaktır. Onu feth eden konutan ne güzel komutan o asker ne güzel asker."
  Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi İstanbul'un fethi sadece Türklere nasip olmuştur.

  Paygember Efendimizin hadisi:

  Ashaptan insanlar Peygamber Efendimize sormuşlar; "Ya Resullallah İslam dinini direk birinci elden sen bize anlattın. Nasıl ibadet edeceğimizi sen bize öğrettin. İslam yolunda mallarınızı harcayın dedin verdik, İslam için cihad edin ve mertebelerin en yükseği olan şehitliğe yükselmemizi söyledin, birçoklarımızda İslam için şehit olduk. Senin her dediğini harfi harfine yaptık. Takva olarak bizden daha üstün birileri var mıdır?" dediler.
  Peygamber Efendimiz de "evet vardır dedi. "
  "Öyle bir millet gelecek ki Onlar beni görmedikleri halde beni görmüş gibi iman edecekler. İslamı yüceltip İslam adaletini ve medeniyetini dünyaya yaymaya çalışacaklar ve onlar İslamın koruyucuları olacaklar. İşte ONLAR BENİM CENNETTEKİ KARDEŞLERİMDİR. Takva bakımından da sizden üstündürler.

  Tarihimizi daha iyi inceleyip, araştırdıkça bu örneklerin yüzlercesiyle karşılaşmak mümkündür.

  Bir çok tarih ve din kitaplarında ( arap ve türk kaynaklarında ) milletimiz için ;

  "Milleti memduha ( övülmüş millet )" ;

  İlahi nusretle müeyyed ( Allah'ın yardımı ile te'yid ettiği ) millet" ;

  İ'lay-ı kelimetullah ile muvazzaf ( Allah isminin yüceltilmesi ile görevli ) millet"

  tabirleri kullanılır. ( Elmalılı Hamdi Yazır 1960 )( Ömer Nasuhi Bilmen 1966 ) ( Celal Yıldırım 1985 ) ..

  arkadaslar nasıl bir milletiz türk olmaktan gurur duymalıyız
+ Yorum Gönder