+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Türkler neden bozkurt’u sembol olarak seçti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler neden bozkurt’u sembol olarak seçti
  türkler neden bozkurt’u sembol olarak seçti 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türkler neden bozkurt’u sembol olarak seçti


  türkler neden bozkurt’u sembol olarak seçti hakkında bilgi

  Cenabı Allah bütün varlıkları yaratırken farklı özelliklerle yaratmıştır.
  Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar.
  Biz? Neden başka bir hayvan değil de Gök yeleli Bozkurtu sembol edindik?


  Türkler ve Bozkurtlar Arasındaki İnanılmaz Benzerlikler:

  Bozkurt' un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür.

  1- Bozkurtlar , Türk'ler gibi ataerkil bir yapıdadır . (Yani ataya bağlıdır)

  2- Bozkurtlar , Türk'ler gibi teşkilat halinde bir yaşam sürerler.

  3- Bozkurt sürüsünün , Türk ailesindeki gibi bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz.

  4- Savaş şekilleri olarak benzerlik gösterirler .( Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler , akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar , Türk'lerdeki Hilal taktiği burdan gelir)

  5- Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar

  6- Karda yürüyen 40 bireylik bir sürüyü takip eden biri sadece 5-6 ayak izi görebilir. Çünkü sürü önde giden lider Bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerler. 6-7 kurt bulacağınızı düşünürken koca bir sürüyle karşılaşabilirsiniz.

  7- Bozkurtlar , Türk'lerin oldugu gibi özgürlüklerine düşkünlerdir . Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma ünvanı Orta asya bozkurtlarındadır Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder. Tüm hayvanlarda bir yavrunun annesi yada babası ölürse yavru da ölür. Fakat bozkurtlarda sürü hiyerarşisi buna müsade etmez , yavrunun hem annesi hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır.
  Diğer sürü üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

  8- Bir Bozkurt sürüsü Sadece yiyeceği kadarını avlar , ve yine harika bir özelliktir Kuzulu koyuna saldırmazlar ( Yavrusu olan bir hayvana saldırmazlar savaşta Türklerde olduğu gibi)
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Türklerin gök yeleli bozkurt'u sembol olarak seçmesinin sebebi yaşam şekilleri ve bağımsızlıklarına bağlı olmaları ile ilgilidir. Türklerle benzerlik gösteren özelliklerin birkaçını yazalım;

  - Bozkurtlar atasına bağlıdır.
  - Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer. Girdiği sürünün lideri olur.
  - Dünyada evcilleştirilmesi mümkün olmayan tek hayvan Orta Asya bozkurtudur.
  - Bozkurt özgürlüğüne düşkündür.
  - Yakalandığında gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.
  - Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyarsanız Bozkurt ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder.
  - Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz…
  - Kendi avını kendisi avlar. Bozkurt leş eti yemez.
  - Bozkurtlar kıskançlardır.Dişisi asla kara kurtla çiftleşmez.Yaşamı boyunca tek eş seçer kendisine ve o ölmeden asla yeni bir eş aramaz.
  - Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına.
  - Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele ederlerler.
  - Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmazlar.
  - Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürerler. Bozkurt ekip çalışması yaparlar.
  - Karda yürüyen 50 bireylik bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak, beş, altı ayak izi görebilirsiniz, çünkü grup önde giden lider bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerler.
  - Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.
  - Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani “GÖKBÖRܔ …
  - Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır.

  Türk milleti Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir. Türk milleti asırlarca bozkurt’laşan kişiler yetiştirmiştir.
  Bozkurt bu nedenle tarihimiz içinde bayrak olarak da kullanılmıştır.

 4. Muhammed
  Özel Üye
  Türkler kendilerine sembol olarak Bozkurt'u seçmişlerdir. Çünkü Bozkurt oldukça asil ve soylu bir yapıya sahiptir. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse eğer, şöyle birkaç örnek verebiliriz;

  1-) Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır.

  Bozkurt'un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız.
  Bozkurt ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder.

  2-) Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz.

  Bozkurt leş eti yemez.
  Kendi avını kendisi avlar.
  Başka hayvanların avladığı leşi yemez.

  3-) Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar.

  Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez.
  Bozkurt yaşamından tek eş seçer.
  Eşi ölmeden başka eş aramaz.

  4-) Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına.

  Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir esareti kabul etmez.

  İşte bu kadar asil ve Türklerin karakter yapısına benzeyen bir canlı olduğu için Bozkurt, Türklerin sembolü haline gelmiştir.


+ Yorum Gönder