+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda İşitme ile ilgili teknolojik gelişmeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İşitme ile ilgili teknolojik gelişmeler
  İşitme ile ilgili teknolojik gelişmeler 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İşitme ile ilgili teknolojik gelişmeler

  İşitme ile ilgili teknolojik gelişmeler

  Sağlık Bakanlığı ile yürütülen, Yenidoğan İşitme Tarama Projesi kapsamında elde edilen verilere göre; ülkemizdeki her10.000 canlı doğumun 30’unda işitme kaybı görülmektedir. Birçok engel ve doğumsal hastalıktan daha sık görülmesine rağmen, işitme kayıpları kamuoyunda aynı oranda karşılık bulmamakta ve engellilerin sorunları çözümsüz kalmaktadır. Bu anlamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliği ile işitme engellinin erken tanısı, bu alandaki teknolojik gelişmeler ve entegrasyonu temalı “DUYUYORUM” adlı bir konferans düzenleniyor.

  25 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda saat9.30’da başlayacak olan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yunus Söylet ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Özgün Enver’in katılacakları Konferans gün boyu sürecek.

  Konferansta; işitme kaybı nedenleri, tanılanması, korunma yolları, tedavisi, cihazlandırma, işitme engelli birey ve ailesinin eğitimi, Türk İşaret Dili, işitme engelli bireylerin hakları konularında bilgilendirme ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konu başlıkları işlenecek. Konferansa hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluş temsilcileri, işitme engelli bireyler ve aileleri, işitme engellilik alanındaki sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve işitme cihazı firma temsilcileri katılacak.

  Konferansta, katılan işitme kayıplılar ve ailelerine, işitme kaybı ile ilgili bilgilendirme konuşmaları yapılarak, ailelerin bu konudaki sorularına cevap verilecek. Ayrıca işitme bilimi alanında meydana gelen gelişmeler ve işitme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak cihazlar hakkında bilgiler sunulacak. Konferansın ikinci bölümünde işitme engellilik alanındaki sivil toplum kuruluşları, yaşadıkları sorunları ve tespit ettikleri çözüm yollarını aktaracaklar.

  Konferansla birlikte ülkemizde işitme engelli doğan bireyler için başlıca risk faktörlerini belirlenmesi, işitme kaybına neden olan hastalıklar, korunma yolları ve tedavi yönetmlerinin ortaya konması, işitme kaybına eşlik eden sorunların belirlenmesi, amplifikasyonun önemi ve lisan kazanımı üzerindeki etkisinin sunulması, tanı sonrası yapılan uygulamalar ve ailelerin doğru bilgilendirilmesinin süreçteki etkisinin belirlenmesi, işitme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik araçların sunumu, işitme cihazlarında tamir, servis sorunları ve bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi, işitme kaybı olanların erken dönem eğitimlerinde karşılaşılşan güçlükler ve bu güçlüklerin çözüm yollarının ortaya konması, işitme engellilerin beklenti ve sorunlarının belirlenmesi, koklear implant kullanıcılarının sorunları ve gerekli çözümlerin belirlenmesi, erken eğitimin önemi ve işaret dili eğitiminin alandaki yerinin ortaya kaonması, erken tanının öneminin vurgulanması için bir diyalog ortamının sağlanması amaçlanmaktadır
+ Yorum Gönder