+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda topkapı sarayını kim yaptırdı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  topkapı sarayını kim yaptırdı
  topkapı sarayını kim yaptırdı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  topkapı sarayını kim yaptırdı


  topkapı sarayı hakkında bilgi

  Topkapı Sarayı’nı Osmanlılar mı yaptı, yoksa daha önce var mıydı?”
  • Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmış, Sultan Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgâhı olmuştur.
  Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80 bin metrekaredir.
  Başlangıçta büyükçe bir ev şeklinde inşa edilen bu saray, sonra ihtiyaca göre ilavelerle genişletilmiştir.
  Kubbelerin en yükseği “Adalet Kulesi” denilen kubbedir ki, Divan (Bakanlar Kurulu diyelim) bu kubbenin altındaki odada toplanırdı…
  Kulenin diğerlerinden yüksek tutulmasının sebebi, “Osmanlı Devleti’nin temeli adalettir” anlamına geliyor, adaletle hükmetmeye özen gösteriliyordu.
  Başka türlü “yetmiş ikibuçuk millet”, Osmanlı şemsiyesi altında yüzyıllar boyu barış içinde yaşayamazdı.
  •
  Refik Halid Karay neden gurbette yaşadı?
  Mustafa Kayış / Rize;
  “Usta hikâyecilerimizden Refik Halit Karay neden uzun süre yurt dışında yaşamak zorunda kaldı?”
  • Çünkü İstiklâl Savaşı aleyhine yazdığı yazılarından ötürü 150'likler listesine alınmıştı. 1922 yılında çıkarılan garip bir kanunla “Vatan haini” ilân edilip sınır dışı edilen 150 kişi arasında o da vardı.
  Beyrut ve Halep'de onbeş yıl sürgün ve gurbet hayatı yaşadı. Ama boş durmadı: Halep'te yayınlanan “Doğruyol” (1924) ve “Vahdet” (1928) gazetelerinin yönetimini üstlendi.
  Nihayet 1938’de çıkarılan kabul edilen af kanunuyla yurda döndü ve yeniden gazeteciliğe başladı…
  Ancak hayatının sonuna kadar bir daha politika ile ilgilenmedi.
  •
  Tarikatlar ne zaman ortaya çıktı?
  Ertan Demir / İstanbul;
  “Tarikatların Fatih Sultan Mehmed döneminde ortaya çıktığını duydum. Şu anki tasavvuf ve tarikatlar o zamanınkiyle aynı mıdır?”
  • Yok tabii, tarikat ve tasavvuf Fatih’le başlamadı, ondan çok önce de vardı…
  Tarihsel sıralamaya bakıldığında, en eski tarikatın Kadirilik olduğu görülür. 11'inci yüzyılda ortaya çıkan Kadirilik'ten 12'nci yüzyılda Rıfailik doğdu ve ayrı bir tarikat haline geldi.
  13'üncü yüzyılda Bektaşilik, 14'üncü yüzyılda da Halvetilik ve Nakşilik ortaya çıktı. Yine 14'üncü yüzyılda Bektaşilik geleneğinden Mevlevilik ve Bayramilik doğdu.
  Tarikatlar Allah’a ulaşmanın yollarıdır. Kelime anlamı da odur: Yollar…
  Nerede bir cami varsa cemaat, cemaat olan yerde zikir, her zikirde Allah’a varan yol, yani tarikat vardır.

  Türkler ne zaman Anadolu’ya geldi?
  Mahmut Uncuer / Gaziantep;
  “1. Alparslan 1071 yılında Anadolu’yu fethetti. 1071’den önce, Anadolu’da yaşayan Müslüman var mıydı?”
  “2. Alparslan hangi Türk boyundan geliyor?”
  • 1. Türkler'in Anadolu'ya adım atışları Sultan Alparslan'dan beş buçuk asır önce olmuştur. İlk gelenlerden biri de Bulgar Türkleri'dir. 530 senesinde Bizans orduları tarafından bozguna uğratılan Bulgar Türkleri'nin bir kısmı Anadolu'ya geçirilmişler ve Trabzon havalisi ile Çoruh ve Yukarı Fırat bölgesine yerleştirilmişlerdir.
  Altıncı yüzyılda, Hazar Türkleri’nin Van’ı üs olarak kullanıp bölgede hâkimiyet kurmalarından sonra, Horasan Gazileri, 963 ve 965’te Adana ve civarına seferler yaptılar.
  1018’de Çağrı Bey, bütün Doğu Anadolu bölgesinde fetihlerde bulundu.
  2. Sultan Alpaslan Oğuz Boyu’na mensuptur.
+ Yorum Gönder