+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda radyasyonun canlılar üzerinde etkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  radyasyonun canlılar üzerinde etkisi
  1.)radyasyonun canlılarda nasıl bir etkisi var
  2.)radyasyonun etkisi ne kadar sürer 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Radyasyonun canlılara etkisi nasıldır

  Radyasyonun canlılara etkisi.jpg

  Cevap:
  Radyasyon;
  Radyasyon ya da ışınım, bir ışık kaynağından çıkarak düz bir çizgi şeklinde bize ulaşan ince ışık demetlerine denir. Atomlardan, Güneş’ten ve öbür yıldızlardan yayılan enerjiye bu terimlerden esinlenerek ışınım ya da ışıma denmiştir. Işınımın batı dillerindeki karşılığı olan ve yine ışın anlamına gelen radyasyon terimi de sık kullanılır. Işık ışınları, ısı, X ışınları, radyoaktif maddelerin saldığı ışınlar ve evrenden gelen kozmik ışınların hepsi birer ışınım biçimidir.
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  Radyoaktivitenin Canlılara Etkileri;
  Bir canlı tarafından absorbe edilen radyasyon enerjisinin bünyeye olan etkisi ikiye ayrılır.
  1. Kronik
  2. Akut
  Kronik etkiler izafi olarak küçük radyasyonlara uzun süre maruz kalınması neticesinde meydana gelir. Akut etki ise tek ve büyük bir radyasyon dozuna kısa sürede (24 saat) maruz kalındığında ortaya çıkar.

  Radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi "rem" birimi ile ifade edilir. Bu, X ve gama ışınlarının geçtikleri atmosferde meydana getirdikleri iyonlaşmanın bir ölçüsüdür. 5 ve daha küçük değerler izafi olarak küçük radyasyonlardır. Gözlenebilir bir etkisi olmamakla beraber 25 rem büyük radyasyon sayılır. 50 rem'lik dozajlarda kaz özelliklerinin değiştiği, 300-500 rem'lik dozlarda doktor müdahalesi olmaksızın yaşama şansı olmakla beraber, 650 rem'lik dozların öldürücü olduğu gözlenmiştir.

  Genel olarak radyasyona maruz kalınması halinde ömürde bir kısalma beklenir. Maruz kalınan süre veya dozajın artması ömürde beklenen kısalmanın miktarını artırır.  Tablo-1 Radyasyonun Beklenen Akut Etkileri
  Doz (rem)
  Etkileri

  0-50
  Kandaki ufak değişmeler dışında bariz etkisi yok

  80-120
  Kusma, bulantı(kişilerin %5-10 unda), yorgunluk
  130-170
  Kusma ve bulantı(kişilerin %25 inde), radyasyon hastalığının diğer belirtileri
  180-220
  Kusma ve bulantı(kişilerin %50 sinde), Ölüm yok
  270-330
  1. gün tüm kişilerde kusma sonra radyasyon hastalığının diğer belirtileri, radyasyondan 2-4 hafta sonra %20 ölüm, nekahat devresi yaklaşık 6 ay sürer
  400-500
  1. gün tüm kişilerde kusma, radyasyon hastalığı belirtileri, 1 ay içerisinde %50 ölüm, nekahat süresi 6 ay
  550-750
  4 saat sonra tüm kişilerde kusma, %100'e yakın ölüm, pek az yaşabilenlerde nekahat süresi 6 ay
  1000
  1-2 saat içinde tüm kişilerde ölüm, büyük bir ihtimalle kurtulan olmaz
  5000
  Bir hafta içerisinde tüm maruz kalanlar ölür

 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  Soru: radyasyonun etkisi ne kadar sürer ?

  Cevap: Radyasyonu yayan elementin yarı ömrü belirleyicidir radyasyonun etki süresinde! Bir radyoaktif elementin yarı ömrü ise o elementin kütlesinin yarıya inmesi için geçen süredir. Yani radyoaktif elementler her geçen yarı ömürlerinde iki kat azalırlar, tamamen yok olmazlar ama etkisinin minimuma indiği bir nokta vardır o elementin! Bazı radyoaktif elementlerin yarı ömürleri birkaç yılı bulurken bazıların ki ise sadece birkaç saniyedir!
+ Yorum Gönder