+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Slogan hakkında bilgi, Slogan ile ilgili bilgi, Slogan anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Slogan hakkında bilgi, Slogan ile ilgili bilgi, Slogan anlamı
  SLOGAN HAKKINDA BİLGİ

  Bir düşünce, inanç veya fikri ya da ürünü
  geniş kitlelere yaymak veya satmak, ya da bir eylemi, örgütü tanıtmak,
  desteklemek amacıyla oluşturulan kısa, özlü, çarpıcı
  formül. Siyasî olduğu kadar ticari sahada da yoğun biçimde
  kullanılır olmaya başlayan sloganın, temel öğesi
  kelimelerdir. Sadece bir kelimeden ibaret sunuşlar
  yapılacağı gibi, birkaç kelimenin örgüsü veya cümle ve
  cümleler de slogan işlevi görebilir. Slogan, renk, grafik, müzik (cıngıl)
  veya hareket biçimiyle de bütünlenerek güçlendirilebilir.

  Slogandan siyasî propagandada ilk faydalanan Ekim
  Devrimi’ne giden günlerde Bolşevikler oldu. "Toprak ve
  Barış" gibi üç kelimeden ibaret sloganı, Çarlık
  Ordusu’nun ve Rus köylüsü’nün arasında
  yaygınlaştıran komünistler, sonuçta iktidarı ele geçirmeye
  muvaffak oldular. Hitler’in sloganı "Tek ülke, tek halk, tek
  önder" şeklinde idi. Türkiye’de siyasî partilerin en etkili
  sloganı Demokrat Parti’nin iktidara gelirken
  kullandığı "Yeter Söz Milletin’dir!" cümleciği
  oldu. 12 Eylül öncesi dönemde radikal eylem yanlısı müslümanlar
  "Şeriat gelecek, vahşet bitecek!" sloganını
  işlediler. 90′lı yılların başlarında "Yasaksız
  Türkiye", "Yeni Bir Dünya" gibi sloganlar siyaset
  sahnesinde başarılı oldular.

  Sloganın ticarî rekabette ve reklâmcılık
  sektöründe önemli rolü vardır (bk. Reklâm). "Başarılı
  bir sloganın dış yapısı, onun dikkati çekici değerini
  artırmak, yani sloganı dikkate değer bir nesne olarak
  çevrede belirtmek ve kolayca hatırlanıp sık sık
  tekrarlanması için de hatırlanma değerini yükseltmek amacıyla
  düzenlenir. Bu amaçların ilki çeşitli usullerle elde edilir.
  Bazen seslerin tekrarı kullanılır, ya da kelime
  oyunlarına başvurulur… Bir sloganın hatırlanma
  değerini artırmak için en çok kullanılan teknikler de
  basitlik, kısalık ve kafiyeli kullanmadır.

  Çeşitli anlam ve duygu tonları olan sözler
  de, çoğunlukla bunları duyanların sloganı
  elverişli bir zihinle karşılamalarını
  sağlamak için kullanılır:

  "Özgürlük, kardeşlik, eşitlik"
  ya da "Çalışma hakkı". Bununla birlikte, ne
  denli akıllıca yapılmış olursa olsun, bir slogan,
  sloganı duyanda belli bir ihtiyaca ya da isteğe seslenmiyorsa,
  tutmayacaktır. Bu, etkili sloganların mutlaka ihtiyaç ve
  isteklere tam ve gerçek bir çözüm getirecekleri anlamına gelmez
  elbette; ama böyle yapıyor görünmelidir".

  Yılmaz YALÇINER
 2. ÖZGEN
  Üye

  Bir gurup insan tarafından ortak bir amaç etrafında birleşerek savundukları düşünceleri, inançları başkalarına duyurmak ve yaymak amacıyla yaptıkları harekettir.
+ Yorum Gönder