+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Matematik Öğretmeni nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Matematik Öğretmeni nasıl olunur
  Matematik Öğretmeni mesleği, Matematik Öğretmeni nasıl olunur
  matematik-retmeni.jpg

  Matematik Öğretmeni olmak için,

  Matematik Öğretmeni olmak için hangi okulu okunmalı

  Matematik Öğretmeninin özellikleri

  Matematik Öğretmeni ne yapar


  Matematik Öğretmeni Hakkında Bilgi
  Matematik Öğretmeni Görevleri
  Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Matematik Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

  Matematik Öğretmeni Özellikleri
  Matematik öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Matematik öğretmeni olmak isteyenlerin; Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip, Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  Matematik Öğretmeni Okulu
  Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Matematik Öğretmenliği” ve “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

  Matematik Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
  Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

  Matematik Öğretmeni Diploma
  Eğitimini tamamlayanlara “Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

  Matematik Öğretmeni Çalışma Alanları
  Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde,matematik alanında öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca Matematik, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel eğitim kuruluşlarında da görev yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını ve buralarda öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığın bir yarış haline geldiği ülkemizde birbiri ardı sıra açılan özel dershaneler meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

  Matematik Öğretmeni Meslekte İlerleme
  Meslek eğitimini tamamlayarak bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak müdür yardımcısı veya müdür olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim yöneticisi olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 2. Ziyaretçi

  Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi
  Matematik Öğretmeni Okulu


  Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Matematik Öğretmenliği” ve “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

  Matematik Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
  Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

  Matematik Öğretmeni Diploma
  Eğitimini tamamlayanlara “Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

  Matematik Öğretmeni Çalışma Alanları
  Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde,matematik alanında öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca Matematik, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel eğitim kuruluşlarında da görev yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını ve buralarda öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığın bir yarış haline geldiği ülkemizde birbiri ardı sıra açılan özel dershaneler meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

  Matematik Öğretmeni Meslekte İlerleme
  Meslek eğitimini tamamlayarak bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak müdür yardımcısı veya müdür olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim yöneticisi olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

  Matematik Öğretmeni Görevleri
  Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Matematik Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.
+ Yorum Gönder