+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Türkçe Öğretmeni nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkçe Öğretmeni nasıl olunur
  Türkçe Öğretmeni mesleği, Türkçe Öğretmeni nasıl olunur

  Türkçe Öğretmeni.jpg

  Türkçe Öğretmeni olmak için

  Türkçe Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı

  Türkçe Öğretmeni özellikleri

  Türkçe Öğretmeni ne yapar

  Türkçe Öğretmeni Hakkında Bilgi

  Türkçe Öğretmeni Görevleri

  Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türkçe Öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Türkçe Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri. Okul kitaplığı.

  Türkçe Öğretmeni Özellikleri
  Türkçe Öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Türkçe Öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Dil ve edebiyata ilgi duyan kitap okumayı seven, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  Türkçe Öğretmeni Okulu
  Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Türkçe Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

  Türkçe Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

  Türkçe Öğretmeni Diploma
  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Türkçe Öğretmenliği” lisans diploması ve “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir.

  Türkçe Öğretmeni Çalışma Alanları
  Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe Öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.

  Türkçe Öğretmeni Meslekte İlerleme
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
 2. Ziyaretçi

  Türkçe Öğretmeni Nasıl Olunur
  Mesleğin eğitimi üniversitelerin eğitim fakültelerinin “ Türkçe Öğretmenliği ” bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ-2)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim süresince, Türkçe Kompozisyon, Çağdaş Türk Edebiyatına Giriş, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Çocuk Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme vb. dersler alırlar. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
  - 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler.
  - MEB’ ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

  GÖREVLER
  Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Türkçe öğretmeni, bu program çerçevesinde,
  - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
  - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
  - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
  - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
  - Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
  - Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri, okul kitaplığı.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - Sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyata ilgi duyan kitap okumayı seven,
  - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
  - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
  - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
  - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
  - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
  - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Türkçe öğretmeni, sınıfta ve bazan kütüphanede görev yapar. Görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  - Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığınabağlı okullarda ,Türkçe öğretmeni olarak çalışırlar. Türkçe dersi dışında, Türk Dili ve Edebiyatı, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma, Hızlı Okuma Teknikleri, Türk Lehçeleri, Edebi Sanatlar, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebi Metinler, Halk Bilimi, Yazı Sanatı vb. derslere girerler.
  - Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.

+ Yorum Gönder