+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Erkekten veya Kadından Cinsel Yollarlarla Nedenlerle Bulaşan Hastalıklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Erkekten veya Kadından Cinsel Yollarlarla Nedenlerle Bulaşan Hastalıklar
  ERKEK VE KIZLARLA İLGİLİ CİNSEL YOLLAR HAKKINDA BİLGİ


  cinsel-yollarla-bula-an-hastal-klar.jpg

  Cinsel Yollu bulaşan hastalıkların ana nedenleri ve tedavileri.

  Ana bulaşma yolu cinsel yol olan veya diger bulaşma yollarının yanında cinsel yol ile de bulaşabilen bir grup hastalıktır.Yaşam tarzı cinsel yolla bulaşan hastalığın görülme sıklığında önemli rol oynamaktadır. Bir kişinin birden fazla cinsel partnerinin olması, hastalık kapma ve bulaştırma riskini arttırır. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı almış kişinin partnerini/partnerlerini de tedavi etmek gerekir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların daha kolay tanınması ve tedavi edilmesi bakımından, benzerlikleri de göz önüne alınarak 5 gruba ayıracağız:

  a) Erkekte Üretrit
  b) Genital Ülser – Adenopati Sendromu
  c) Mukopürülan Servisit *
  d) Pelvik İnflematuvar Hastalık (PİH) *
  e) Vajinitler *
  * Kadınları ilgilendiren hastalıklardır.

  a) Erkekte Üretrit

  İdrar yaparken yanma, akıntı ve kaşıntı ile seyreden hastalık tablosudur. Akıntı açık renkli, iltihabidir. üretrit mikrobik veya mikrobik olmayan nedenlerle oluşabilir. Mikrobik nedenleri de Gonokokal üretrit ve Gonokok dışı üretrit olarak gruba ayırabiliriz:

  Gonokok dışı üretrit:

  Hastalığa neden olan mikroorganizmalar; chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum, trichomonas vaginalis, herpes simplex virus, mycoplasma genitalium’ dur. Mikroorganizmaların vucuda girişinden yaklaşık 10-21 gün sonra hastalık oluşur. Hastalık, ani bir başlangıç göstermez. Kademe kademe ilerler. Akıntı az miktarda, açık renkli ve suludur. idrar yaparken az miktarda yanma olur.
  Tanı:
  Gram boyama
  Akıntıdan kültür
  Nükleik asit probları
  ELİSA
  DFA
  PCR
  Tedavi:
  Etkene yönelik tedavi yapılır. Genelde tek doz antibiyotik enjeksiyonu yeterlidir. Viruslar için antiviral ilaçlar kullanılır.

  Gonore (Bel Soğukluğu):


  Cinsel yolla bulaşan, erkeklerde idrarda yangı, ve akıntı ile karekterize, kadınlarda ise genellikle yakınmasız seyreden mikrobik bir hastalıktır. Etken Neisseria gonorrhoeae’dir. Etken mikroorganizma sadece insanlarda hastalığa yol açar. En sık karşılaşılan cinsel yolla gunceldir.com bulaşan hastalıktır. Kadınlarda kısırlık ve PİD’in en sık görülen nedenlerinden biridir. Sıklıkla 15-30 yaş arası erkeklerde görülür. Bulaşmada ana kaynak mikroorganizmanın bulaştığı kadınlardır. Mikroorganizma vücuda bulaştıktan 2-7 gün gibi kısa bir süre sonra hastalık oluşturur.
  Erkeklerde yakınmalar olurken kadınlarda yakınmasız seyreder. Erkekte idrarda yangı ve akıntıya neden olur. Akıntı başlangıçta süte benzer, daha sonra yeşil renk alır. Bol ve iltihabi bir akıntı vardır. Kadınlarda adetler arası kanamalara yol açabilir. alt karın agrısı, iştahsızlık ve ateş vardır. Hastalıgın ilerlemesi neticesinde tüm cinsel organlar tutulabilecegi gibi kısırlıkta meydana gelebilir. Yaygın hastalıkta sıklıkla eklem iltihabı, göz iltihabı, deride iltihabi lezyonlar (içi iltihap dolu ufak şişlikler) görülür. Nadiren de anüs ve devamındaki bağırsak kısmında iltihap yapar.
 2. Asel
  Bayan Üye

  ERKEK VE KADINDA CİNSEL YOLLARLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİ


  Tanı:

  Gram boyama: Penis, serviks, rektum , yutaktan alınan materyallerin boyanıp mikroskopta incelenmesi
  Kültür: Penis, serviks, rektum, yutaktan alınan materyalin besiyerine ekilip mikroorganizma’nın çogaltılması.

  Tedavi:


  Gonore antibiyotiklerle kolayca ve kısa sürede tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastanın eşinin ve beraber oldugu tüm partnerlerinin de tedavisi gerekir.

  b) Genital Ülser – Adenopati Sendromu

  Mikrobik yada mikrobik olmayan nedenlerle genital bölgede ülserler (yaralar) ortaya çıkabilir.

  Mikrobik nedenler:

  1- Genital Herpes
  2- Sifiliz
  3- Lenfogranüloma venereum
  4- Donovanozis (granüloma inguinale)
  5- Şankroid


  Mikrobik olmayan nedenler:

  1- Travma
  2- Fiks ilaç döküntüsü
  3- Kanserler
  4- Aftöz ülser
  5- Behçet hastalığı
  6- Reiter sendrom


  Cinsel ilişkiden dakikalar ve saatler sonra ortaya çıkan lezyonlar travmatik veya partnerin kullandığı, bölgesel kullanımı olan kimyasal maddelere bağlıdır. Mikroorganizma bulaştıktan 1-14 gün sonra hastalık oluşturuyorsa şankroid veya genital herpes, 1-3 hafta sonra hastalık oluşturuyorsa sifiliz, 4-12 haftada hastalık oluşturuyorsa genital siğiller akla gelmelidir. Yakın zamanda uzakdoğu Asya ve Afrika’ya seyahat varsa şankroid veya lenfogranuloma inguinale düşünülmelidir. Genital herpes ve şankroide ağrı eşlik eder. Tekrarlayıcı ağrı genital herpeste olur.

  1- Genital Herpes (Genital uçuk):


  Etken mikroorganizma Herpes Simplex Virus Tip-2′dir. Bulaştıktan 2 gün sonra hastalık tablosunu oluşturur. Genital organlar çevresinde vezikül denen içi su ile dolu toplu iğne başı büyüklüğünde lezyonlar ve ülser denen yaralar yapar. Bu yaralardan akıntı olabilir. Genital bölgedeki bezelerde ağrılı şişliklere neden olur. Ağrılı seyreden bir hastalık tablosu vardır. Günümüzün en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalığıdır.

  Tedavisinde, bir grup antiviral ilaçlar ve yöntemler kullanılır.

  2- Sifiliz : Hastalığa neden olan etken mikroorganizma treponema pallidum’dur. Oluşturduğu hastalık tablosu erken evre ve geç evre sifiliz diye ikiye ayrılır. Erken sifiliz de kendi arasında 3 gruba ayrılır :
  1- Primer sifiliz
  2- Sekonder sifiliz
  3- Erken geç evre sifiliz
  Sifilizin ilk ve karekteristik lezyonu şankr’dır. Şankr deride bir leke şeklinde başlar. Tedavisiz hastalarda 3-6 hafta içinde iyileşir. Şankr primer sifilizde görülür. Sekonder sifilizin en sık görülen bulgusu deri döküntüleridir. Diğer yakınma ve bulgular halsizlik, başağrıları, bogaz ağrısı, ateş, kas ağrıları, kilo kaybı, yaygın beze şişlikleri ve condyloma lata’dır
  . Condyloma lata, anüs çevresinde görülen yüzeyden kabarık karnıbahar şeklinde döküntülerdir. Deri döküntüleri leke tarzında ve ciltten kabarık, kepeklidir. El ayası ve ayak tabanı dahil, vücudun her tarafını tutar. Saçlarda ve kaşların dış kenarlarında dökülmeler olabilir. Sifilizin bu evresinin süresi 4 yılı aşmaz. Serolojik testleri pozitif (müspet) olup şikayet ve bulgu vermeyen sifilize latent (sessiz) sifiliz denir.

  Tanı:

  Karanlık saha mikoskopisi: ülser tabanından kazınan materyal mikroskopta incelenir.
  Fluoresan antikor testi
  VDRL (venereal disease research laboratory): sifiliz taramasında kullanılan bir testtir.
  RPR(rapid plasma reagin): sifiliz taramasında kullanılan diger bir testtir.
  FTA-ABS(fluoresanlı treponemal antikor testi):sifilize özgü bir testtir.
  MHA-TP testi(mikrohemaglutinasyon testi): sifilize özgüdür.
  VDRL ve RPR testleri tedavisiz sifiliz hastalarının tümünde pozitiftir (müspet). Tedavinin başarısı da bu 2 test ile takip edilir. FTA-ABS testi ile MHA-TP testi yaşam boyu pozitif kalır.

  Tedavi:

  Sifiliz tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Sifiliz birçok antibiyotiğe duyarlıdır ve günümüzde yaygın antibiyotik kullanımı nedeniyle hastalığın ileri evrelerine nadiren raslanılmaktadır. Tedavisi oldukça basit olmasına rağmen toplum sağlığı açısından önemini hala yitirmemiştir.

  3- Şankroid (yumuşak şankr):

  Hastalığı oluşturan etken Hemofilus Ducreyi dir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülme sıklıgında artış olur
  . Afrikada en sık genital ülser nedenidir. Geneleve sık giden erkeklerde görülme oranı artış gösterir. Etken bulaşımdan 4-5 gün sonra hastalık tablosunu yaratır.
  Klasik şankroid lezyonu yumuşak, ağrılı veya tabanı kırmızı bir halkayla çevrilmiş yüzeyel ülserli, içi iltihap ile dolu, küçük bir yaradır. Hastaların %50′sinde kasık bölgesindeki bezelerde şişlik meydana gelir.

  Tanı:

  Gram boyama: Ülser tabanından alınan materyal boyanıp mikroskopta incelenir.
  Labaratuvar tetkikleri
  Fizik muayene

  Tedavi:

  Antibiyotik tedavisi uygulanır.

  4- Lenfogranüloma Venereum (LGV):

  Etken Chlamydia trachomatis’tir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır. Hastalığın 3 evresi vardır.
  Evre1: Papül denen içi dolu ufak şişlikler ve vezikül denen içi su dolu ufak şişlikler vardır. Akıntı vardır.
  Evre2: Bölgesel bezelerde şişlik, www.gunceldir.com ve hastalık için tipik olan Groove (oluk) işareti ortaya çıkar. Bezelerin üstündeki deri parlak kırmızı renktedir. Devamlı bir akıntı, ateş, bulantı, başağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, birden fazla eklem iltihabı, karaciğer ve dalak büyümesi olur.
  Evre3: Rektumda ağrı, dışkı yaparken ağrı ve zorluk, kanlı ve iltihabi akıntı ile karakterize tablo oluşur. Hastaların %25′inde bu tablo oluşur.

  Tanı:

  Hastalık bulguları
  Frei testi
  Kültür: yaralardan alına materyalıin besiyerlerine ekilerek etken m.o’nın çogaltılması işlemidir.
  Mikro-IF testi
  Tedavi:
  Antibiyotik tedavisi uygulanır.


  5- Granüloma inguinale (Donovanoz):

  Hastalığı yapan etken Calymmatobacterium granulomatosis’ dir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır
  . Devamlı ve agrısız ülserler vardır. Ülserlerin kenarı düzensiz, tabanı pembe veya koyu kırmızıdır. Kasık bölgesindeki bezelerde şişlik meydana gelir. Şişen lenf bezleri dışarı veya bitişik organlara iltihabi bir akıntıyla açılabilir (rektum, idrar kesesi, vagina).

  Tanı:

  Gram boyama.
  Tedavi: Antibiyotik tedavisi uygulanır
  .


+ Yorum Gönder