+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Paramediklerin eğitimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Paramediklerin eğitimi
  PARAMEDİKLERİN EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ

  Programın Amacı :
  Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.


  paramedik2.jpg

  Eğitimin İçeriği :


  Paramedikler günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar, 112 uygulamaları ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

  Programa ait alt yapı :


  Paramedik programında teorik eğitim kadar önemli olan uygulamalı eğitimlerin yapılması açısından uygun alt yapı ve ekipman mevcuttur. Programın kendine ait eğitim ambulansı vardır. Ambulansta her türlü acil vaka senaryosu uygulanabilmektedir. Ambulans kullanma becerilerini geliştirme uygulamaları yanı sıra sedye kullanma, yükleme-indirmeye yönelik çalışmalar da yapılmaktadır Öğrenciler teorik olarak gördükleri anatomi dersinin uygulamasını anatomi maketleri üzerinde yapabilme olanağına sahiptir. Öğrenciler Paramedik programına ait temel yaşam desteği maketleri (yetişkin- çocuk-bebek), ileri yaşam desteği maketi, entübasyon maketleri, travma maketi, yanık, kırık, travma demonstrasyon malzemeleri, intra müsküler, intra venöz girişim maketleri ile uygulama yapma imkanı bulabilmektedirler. Yüksekokul bünyesinde kendilerine ait dersliklerde teorik dersleri gören öğrenciler uygulamalar için Yüksekokul binasında bulunan ve paramedik programına ait olan uygulama salonunda vaka uygulamaları yapmaktadırlar. Bu uygulamalarda tüm ambulans ekipmanı (KED – Scoop sedye – sandalye sedye – travma tahtaları – tespit ekipmanı) ve maketler kullanılarak görsel ve uygulamaya dönük vaka uygulamaları program öğretim elemanlarının gözetiminde yapılmaktadır.

  Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:


  Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunların neredeyse tamamının Devlet sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde mezunlarımız özel Ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir.

  İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:


  Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, tıp merkezleri vb), özel ambulans şirketleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

  Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

  Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ” bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.
 2. DİLAN
  Üye

  Paramedik eğitimin temel amacı, Hastane öncesi ve acil müdahaleden önce yapılması gereken temel sağlık konularını bilerek hastanın ihtiyacı olan sağlık sorunlarını gidermektir.
+ Yorum Gönder