+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Farabi'nin mantık alanında yaptığı çalışmalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Farabi'nin mantık alanında yaptığı çalışmalar
  FARABİ'NİN HAKKINDA KISACA BİLGİ

  Farabi'nin ,İlimler Ansiklopedisi (İhsau l-Ulûm) adlı eseri,kendi döneminin mantık, matematik, fizik, filoloji,kimya, ekonomi ve siyaset alanlarındaki bütün bilgileri ve özet olarak ayrıntılarını içeriyordur.Felsefeye mantık yoluyla giren farabi daha çok metafizik üzerinde durmuştur.Din ve felsefeyi birbirinden ayrı tutanlara karşı çıkmış ve bu iki kavramın ayrılmaz bir bütün olduğu tezini savunmuştur.Farabi'nin tek değişmez teorisi ise varlığın ilk sebebi düşüncesidir.Aristoteles mantığının verilerini göz önünde tutarak,


  Farabi'nin mantık.jpg


  İslâm dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalışmıştır. Farabi ilimleri; fizik, matematik ve metafizik ilimler diye üçe ayırmıştır.Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edilmiştir.Aristo ve Eflatun'un eserlerini defalarca inceleyip, etkilenmiştir.Gramer ve mantık okuyup, daha sonra kendini tamamen felsefi çalışmalarına vermiştir.
  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki îzahını Farabi yapmıştır. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tesbit eden,üstün bir zeka ve kabiliyete sahip olduğu bilinen tam bir felsefeciydi.
  Farabi'nin ,Felsefe,matematik,fizik,musıki,tıp ve mantık alanında bir çok eseri vardır.
  Mantık alanındaki bazı eserleri; El-Maani el-Akl (Aklın Anlamları), El-İhsa-ül-Ulûm (Bilimlerin Sayımı), Füsus-ül-Hikem (Hikmetlerin Özleri) şeklinde geçer.
 2. DİLAN
  Üye

  İlim konusunda öğrendiği alanlar iki elin parmaklarını geçecek niteliğe sahip geniş bilgisi olan bir İslam bilim adamlarından bir tanesidir. Bilgilerini kitaplarında paylaşmıştır.
+ Yorum Gönder


farabi,  farabinin resimleri