+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda günümüzde müzik eğitimi veren kurumlar hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  günümüzde müzik eğitimi veren kurumlar hangileridir
  MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR

  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümleri (AGSL)
  Müzik Eğitim Fakülteleri
  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümleri
  Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri
  Devlet Konservatuvarları (İlköğretim-Lisans ve Yarı Zamanlı bölümleri vardır)
  Türk Müziği Devlet Konservatuvarları
  Askeri Mızıka Okulu (Askeri Bando Okulu )
  Müzik Araştırma Merkezleri


  ÖZDEM MÜZİK MÜZİK OKULLARI YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK SINIFLARI

  Türkiye’deki Müzik anlayışı ve Eğitiminin farkında olan Özdem Müzik her yaşa uygun Müzik Eğitim Sınıfları açarak belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir. Hazırlık Sınıflarımız her yaşa uygun ayrı ayrı kurgulanmış ve profesyonel Akademik eğitim almış eğitimciler tarafından yürütülmektedir.  İLKÖĞRETİM HAZIRLIK SINIFI (7-14 YAŞ )

  Ülkemizde İlköğretim Sınıfı bulunan tek kurum Devlet Konservatuvarlarıdır. Avrupa ve Amerika’da Özel veya Devlete bağlı birçok Müzik İlköğretim Okulu olmasına karşın ülkemizde böyle bir yapılanmaya gidilmemiştir. İlköğretim Hazırlık Sınıfında öğrencilerimize Oyun-Dans –Drama gibi yardımcı konularla müziği daha iyi anlamaları sağlanır. Ayrıca İşitme Eğitimi ile müziksel duyularının gelişmeleri sağlanır. Ses ve İşitme organlarının tam gelişmediği göz önünde bulundurularak,yapılan müzik eğitimi dersleri çocuğun bilinçaltında sağlam bir müzik altyapısı oluşturmayı,ilerde yaptığı ve dinlediği müziği daha iyi algılaması hedeflenmektedir. Hedeflenen bu yolda öğrencinin daha iyi bir müzik eğitimi alacağı müzik okullarına en hazır şekilde bulunması sağlanmaktadır. Bu sınıfta verilen

  Müzik Eğitimi Dersleri :


  Müzik Dinleme
  Çocuk Şarkıları ve Türküleri Söyleme
  Oyun-Dans-Müzik
  Drama-Müzik
  Temel Müzik Eğitimi
  Müziksel İşitme
  Müziksel Söyleme
  Blokflüt ile Nota Çalma-Tanıma
  Müzik Tarihi
  Bireysel Çalgı (Tercihen Piyano-Keman-Yan Flüt )

  LİSE HAZIRLIK SINIFLARI (10-12 YAŞ )

  Lise Hazırlık Sınıfında 10-12 Yaş Grubunda bulunan İlköğretim Öğrencileri bulunmakta ve bu öğrenciler,Devlet Konservatuvarı Lise Bölümü,Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ve Askeri Mızıka Okulu gibi Lise düzeyinde eğitim veren Müzik Öğretim Kurumlarına hazırlanmaktadır.10-12 Yaş Grubu gereği ergenlik çağında olan bu öğrenciler sesi ve bedeni yormayacak şekilde İşitme Eğitimine tabi tutulurlar. Çalgı seçimi konusunda yönlendirilerek öğrenciye en uygun çalgıyı seçmesine yardımcı olunur. Çalgı seçiminde ve Eğitimimde Türkiye’de Müzik Eğitimi veren Liselerin Çalgı Eğitim müfredatları göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmetinde bulunulur.

  Temel Müzik Bilgileri


  Solfej (Müziksel Okuma )
  Dikte(Müziksel Yazma )
  Nota Okuma
  Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
  Çok Ses İşitme (İki,Üç,Dört Ses Duyma )
  Ezgisel Bellek
  Ritimsel Bellek
  Şan Eğitimi
  Bireysel Çalgı Eğitimi
  Yardımcı Piyano Eğitimi


  LİSANS HAZIRLIK SINIFLARI (17-25 YAŞ GRUBU )

  Lisans Hazırlık Sınıfında halen Lise Eğitimine devam eden,mezun veya Lisans düzeyinde müzik eğitimi almak isteyen öğrenciler bulunmaktadır. Bu sınıfa A.G.S.L. öğrencileri,Devlet Konservatuvarı Lise Bölümü öğrencileri ve Lise Dengi Okullarda okuyan veya mezun öğrenciler başvurabilir. Lisans Hazırlık Sınıfı,Yetenek Sınavlarına Hazırlık Sınıflarının en önemli parçasıdır. Çünkü öğrencilerin Yüksek Öğrenimleri esnasında Müzik Eğitimi almaları hususunda Lisans düzeyi şarttır. Ayrıca Türkiye’de Lisans düzeyinde eğitim Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı birçok Müzik Bölümü vardır.

  Temel ve İleri Müzik Bilgileri


  Çok Ses İşitme-Yineleme
  Ezgisel Bellek-İşitme
  Ritimsel Bellek-İşitme
  Solfej-Deşifraj (Müziksel Okuma )
  Dikte (Müziksel Yazma )
  Nota Okuma
  Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
  Armoni ve Form Analiz
  Şan Eğitimi
  Bireysel Çalgı Eğitimi
  Yardımcı Piyano Eğitimi

  * Devlet Konservatuarları
  İlköğretim
  Orta Öğretim
  Lisans
  Yüksek Lisans

  Yarı Zamanlı Lisans, İlköğretim ve Orta Öğretim

  * Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
  Orta Öğretim
  * Askeri Mızıka Okulu
  Orta Öğretim
  * Sanhe Sanatları Fakülteleri
  İlk Öğretim
  Orta Öğretim
  Lisans
  Yüksek Lisans
  * Güzel Sanatlar Fakülteleri
  Lisans
  Yüksek Lisans
  * Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri
  Lisans
  Yüksek Lisans
  * Türk Müziği Konservatuarları
  Lisans
  Yüksek Lisans
  Sertifikasyon
  * Özel Öğretim Kurumları
  Sertifikasyon

  Görüldüğü gibi çok çeşitli eğitim birimlerinde pek çok eğitim dalı tercih etmek mümkündür. Elbette her okulun kendince özellikleri, kazanç ve zaafları bulunmaktadır. Aşağıda hangi okulların ne gibi özellikleri olduğuna kısaca değinilmiştir.

  Devlet Konservatuarları

  Devlet konservatuarları bilinen en Klasik Müzik okuludur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Devlet Konservatuarları bulunmakta ve her geçen gün yenilenip gelişmektedir.
  Esasen en kapsamlı müzik eğitimi Devlet Konservatuarlarında verilir. Neredeyse tüm batı müziği çalgılarının eğitimleri ülkemizdeki konservatuarlarda verilmektedir. Elbette çalgı eğitiminin yanı sıra Şan eğitimi de konservatuarlarda verilen eğitimlerdendir.
  Devlet konservatuarlarında İlk ve Orta Öğretimden Lisans ve Yüksek Lisans düzeyine kadar eğitimler verilir. Alınan diplomalar normal öğretim kurumlarında alınan diplomalara denktir ve ayrıca bu okulları okumak gerekmez. Ancak yarı zamanlı konservatuarlar için aynı durum söz konusu değildir. Yarı zamanlı konservaturlarda alınan diploma, örneğin Lise Diploması yerine geçmez ve mutlaka normal öğretimin buna paralel sürdürülmesi gerekir.
  Devlet Konservatuarları Sınavla Öğrenci Alır. Sınavlar her seviye (İlk, Orta, Lisans, Y.Lisans) için farklıdır. Bu konuya ileride değinilecektir.

  Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

  Eski İsmiyle Lise yeni tabiri ile Orta Öğretim düzeyinde eğitim veren Lise dengi bir öğretim kurumudur. Bu alanda çalışmakta olan bir özel okul bulunmamaktadır. Yani sadece devlet' e ait Güzel Sanatlar Liseleri bulunmaktadır.
  Genellikle Lisans eğitimine hazırlık olarak nitelendirilen kurumlarda öğretim 4 yıl çalgı ağırlıklı müzik eğitimi şeklindedir. Güzel Sanatlar Liseleri sınavla öğrenci alır.

  Askeri Mızıka Okulu

  Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Hizmet edecek, Astsubay Müzisyen personelin yetiştirilmesi amacıyla çalışan müzik okuludur. Genel Kurmay Başkanlığına Bağlıdır. Orta öğretim ve MYO. Düzeyinde diploma verir. Bando okullarına giriş için ya orta öğretim ya da ön lisans düzeyinde başvuru gerekir. Sınavla Öğrenci alır.

  Sanhe Sanatları Fakülteleri

  Ülkemizde henüz yeni gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte oldukça fazla rağbet görmektedir. Bilinen en meşhur sahne sanatları fakültesi Bilkent Üniversitesi bünyesindedir. Bilkent' e bağlı İlk ilk öğretim, orta öğretim ve fakülte düzeyinde eğitim veren kurumlar vardır.
  Müzik eğitiminde Devlet konservatuarlarına rakip olan sahne sanatları, devletçe tanınan, denk diplomalar verir ve yine konservatuarlarda olduğu gibi yarı zamanlı bölümleri bulunabilir. Yarı zamanlı bölümler için konservatuarlarda geçerli olan koullar geçerlidir. Bu okullarda Sınavla Öğrenci Alır.

  Güzel Sanatlar Fakülteleri

  Müzik bilimcisi, müzisyen yetiştiren fakültelerdir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci alır. Al dallarında pek çok kategoriye ayrılmakla birlikte genelde Müzik Bilimleri bölümü olarak tanınır. İsminden de anlaşılacağı gibi müziğin daha çok bilimsel ve teknik boyutu ile ilgilenir. Elbette çalgı ve şan eğitimi de bu okullarda verilmektedir.
  4 Yıllık lisans diploması veren bölümler Sınavla Öğrenci Alır.

  Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri


  Eğitim fakülteleri günümüzde en çok rağbet gören müzik okullarıdır. Eğitim seviyesi konservatuarlara göre, göreceli olarak düşük görülse de, iş garantisi ve mesleki kaygılar bu okulları ön plana çıkarmaktadır. Esasen güzel sanatlar fakültelerinden farkı, verdiği formasyon olan eğitim fakülteleri yine sınavla öğrenci almaktadır.

  Türk Müziği Konservatuarları


  Kimileri Üniversitelerin alt birimi olarak kurulmuş olan konservatuarlar, çoğunlukla cemiyetler ve belediyelere ait konservatuarlar biçiminde ortaya çıkar. Günümüzde popülerliğini oldukça yitirmiş olan Türk Müziği Konservatuarlarının, lisans düzeyinde eğitim verenler Diploma verebilirken, Cemiyet ve belediye konservatuarları sertifika verebilmektedir. Üniversitelerin konservatuarları sınavla öğrenci alır.

  Özel Öğretim Kurumları

  Modernleşme çizgisi yükselmekte olan ülkemizde müzik ve sanata verilen önem arttıkça, hobi eğitimine olan eğitim de artmaktadır. Elbette müzik ciddi nbri hobidir ve mutlaka profesyonel destek gerektirir. İşte ülkemizde bireysel ve isteğe bağlı müzik eğitimi almak isteyenlerin yararlandığı, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolündeki özel teşebbüsler. Özel Öğretim kurumlarıdır.
  Sadece sertifika eğitimi verebilen kurumların sertifikalarının normal öğretime denk bir eğitim diploması verme yetkileri yoktur. Yani normal öğretim sürdürülmelidir. Bu sertifikalar sadece kişisel becerilerinizi geliştirmek için gittiğiniz kurslara katılım belgesi niteliğindedir.
  Her özel öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak koşuluyla kendine ait bir müfredatı ve öğretim süresi vardır. Dolayısıyla bu okulların öğretim sürelerini söylemek güçtür. Bu okulların öğrenci alma işlerinin sınavlı yada sınavsız oluşu tamamen kendi insiyatiflerine bırakılmıştır. Ancak bilinen pek çok özel öğretim kurumu sınavla öğrenci almaz.
 2. DİLAN
  Üye

  Müzik dersi veren bir çok kurum bulunmaktadır. Özellikle çağımızda müziğe veren kişinin fazlalaşması nedeniyle eğitimini veren kurumların da artmasını sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


günümüzde mesleki eğitim veren kurumlar nelerdir,  müzik eğitimi veren kurumlar nelerdir,  günümüzde mesleki eğitim veren kurumlar ,  türklerde meslek eğitimi veren kurumlar nelerdir