+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Drosophila melanogaster hayat döngüsü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Drosophila melanogaster hayat döngüsü
  DROSOPHİLA MELANOGASTER İLE İLGİLİ BİLGİ

  Drosophila melanogaster bilim dünyasında, hakkında en çok bilgi sahibi olduğumuz model canlılardan biridir.
  Çalışmamızda, laboratuvar şartlarında oluşturduğumuz, havalandırılmamış bir dolap düzeneğinde (kapalı formaldehid, eter, metil ve metil alkol, propionik asit, etil şişeleri) 2 ay açık pakette tuttuğumuz, irmik, maya, şekerle hazırlanan besi yerinin sinek (Oregon tipi Drosophila melanogaster) üzerindeki mutajenik etkisi morfolojik özelliklerine bakılarak araştırılmıştır. Kontrol grubu olarak da yeni paketlenmiş ve satın alınmış taze irmik, maya ve şeker ile hazırladığımız besi yerinde yetişen sinekler kullanılmıştır.

  45 günlük, üç nesil takibimiz sonucu kötü şartlarda depolanan gıdalarla oluşturduğumuz grup bireylerinin, kontrol bireylerine göre daha fazla morfolojik mutasyon geçirdiği tespit edilmiştir.
  Çalışmamız, yanlış depolanan gıdaların mutajenik etkisini değerlendirmek için ileriye yönelik çalışmalarda bir model sistem olabilecektır.

  Kimyasalların yanında saklanan besinlerin etkilişimini görmek özellikle de hafıfe alınmaması gereken biyolojik zararlarını ortaya koymak için Drosophila melanogaster kullanarak bir model oluşturmak amaçlanmıştır.


  Drosophila melanogaster hayat döngüsü.jpg

  Drosophila melanogaster hayat döngüsü çok kısa olan bir canlıdır. Sirke sineği, meyve sineği de denilen bu tür özellikle Mendel genetiği dediğimiz temel genetik kuralları çalışılması için çok iyi bilinen ve çalışılan bir organizmadır. Laboratuvar çalışmaları için çok uygundur, 25 oC sıcaklıkta bütün metamorfozlarını 10-14 gün içinde tamamlayabilirler. Hayat döngüleri çok kısadır, buna rağmen yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahiptirler. Hem ucuzdurlar, hem de yetiştirilmeleri çok kolaydır. Şekille (şekil 1) sineğin hayat döngüsü detayları verilmiştir.

  Böylesine hızlı bir değişim sürecinde DNAnın kendini eşlemesi sırasında bir takım değişikler
  Mutasyon, bir canlının DNA'sında, yani genetik bilgisinin saklı olduğu molekülde meydana gelen rastgele değişikliklerdir. Bir kütüphanedeki kitaplardan herhangi birine rastgele ve bilinçsizce harfler eklendiğinde veya harflerin yeri değiştiğinde nasıl o kitaptaki bazı kelimeler ve cümleler anlamını yitirecekse, mutasyon da DNA'da bilgi azaltıcı bir etki yapar.

  Morfolojik mutasyonların yoğun olarak incelendiği canlılardan biri meyve sinekleridir (Drosophila melanogaster). Drosophila'ya uygulanan birçok mutasyondan birinde, gerçekte iki kanatlı olan meyve sineği ikinci bir çift kanada dahi sahip olmuştur
  Genetikçilerin çok sevdiği sirkesineği Drosophila melanogaster "mütant" yani genetik varyantlarıyla özellikle çalışılmaktadır. Mütasyonların çoğunda sinek göreceli olarak az etkilenir. Örneğin "beyaz"la tanımlanan mütasyon, sineğin kırmızı yerine beyaz gözlü olmasına yol açar. Öte yandan daha önemli etkileri olabilen bir grup mütasyon da var. Bu "homeotik mütasyonlar"ın en iyi bilinen iki tanesinden biri olan "antennapedia" tipinde, sineğin kafasında antenler (duyargalar) yerine eksiksiz bir çift bacak büyümektedir. "Bithorax" adı verilen ikincisinde ise: Sineğin vücudunda bir yerine iki tane toraks (orta boğum) bulunur. Bu ise, orta boğumda içerilen organların tümünden ikişer tane olması anlamına gelir.

  Moleküler genetikçilerin antennapedia ve bithorax'a neden olan genleri belirlemeleriyle. uygun yerdeki en basit mütasyonların bile bu garipliklere neden olabileceği ortaya çıkmıştır.

  Gelişim sırasında sineğin hücrelerindeki konumsal algılama, büyük ölçüde sözkonusu genler tarafından denetlenmektedir. Sinekler, birbirlerine büyük benzerlikler gösteren, ama yine de farklılaşmış bir dizi boğumdan oluşur. Dolayısıyla farklı konumlardaki boğumlar, konumlarına uygun olan organı edinirler: Kafa boğumunda duyargalar, orta boğumdaysa bacaklar ve kanatlar oluşur. İşte homeotik mütasyonlar, boğumun bu konumsal kimliğinde karmaşaya neden olurlar.

  Yani konumsal genler, bir bacağı ya da duyargayı kodlayan bir grup genin aynı anda devreye girmesini sağlarlar. Buradan da görüleceği gibi gelişim, hiyerarşik bir denetim süreci: Denetim diziliminin üst düzeylerinde bulunan genler, dizilimin art düzeylerindeki birçok genin kaderini belirliyorlar. Sonuç olarak, denetleyici genlerde oluşması koşuluyla, tek bir gendeki küçük bir değişimin bile canlı üzerinde çok önemli bir etkisi olabiliyor. Çok miktarda genetik değişim olmaksızın da önemli morfolojik değişimler gerçekleşebilir.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Sirke sineği ya da meyve sineği olarak da adlandırılan drosophila melanogasteri deneylerde genetik kuralarının araştırılması için kullanılan bir canlı türüdür.
+ Yorum Gönder


drosophila melanogaster yaşam döngüsü,  drosophila melanogaster hayat döngüsü,  tavşanın hayat döngüsü ile ilgili poster