+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Bakteri fotosentezi denklemleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bakteri fotosentezi denklemleri
  BAKTERİ FOTOSENTEZLERİ HAKKINDA BİLGİ


  Bakteri fotosentezi denklemleri1.gif

  CO2 + 2nH2O + Işık enerjisi →(su.güneş:fotosentez) (CH2O)n + nO2 + nH2O

  Ancak heksoz şekerleri ve nişasta ana ürünler, olduğundan, genelde aşağıdaki spesifik (basit) denklem fotosentezin ifadesinde kullanılır:


  6CO2 + 12H2O + Işık enerjisi → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O + 673 Kalori

  Burada C, CO2'den ve H, H2O'dan gelmektedir.

  Yukarıdaki denklemde görüldüğü üzere basit karbonhidratların yapısına katılan O2'nin sudan mı yoksa karbondioksitten mi geldiği sorusu önem, taşımaktadır. Bu konuya radyoaktif ağır su ile yapılan denemelerle açıklık getirmiştir.

  Radyoaktif olarak işaretlenmiş 0218 ile fotosentez sonucu açığa çıkan O2'nin sudan geldiği bulunmuştur. Karbonhidratların yapısına katılan O ise, karbondioksitten olmaktadır.Fotosentez sırasıyla aydınlık ve karanlık safha olmak üzere 2 kısımda gerçekleşir.Aydınlık safha için ışık gereklidir.Karanlık safhada ise ışık kullanılmaz.Fakat karanlık safhada aydınlık safhanın ürünleri kullanıldığı için aydınlık safha olmadan karanlık safha gerçekleşemez.Ayrıca bakterilerde H kaynağı olarak H2O kullanılmadığı için ürün olarak O2 açığa çıkmaz.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Fotosentez, bitkilerin güneşten almış oldukları enerjiyi kullanarak gerçekleştirdikleri hayat kaynağımız denebilir. Deneylerde fotosentezin yanında bakterilerin etkisi de araştırılmaktadır.
+ Yorum Gönder


bakteri fotosentezi denklemi