+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Konar Göçer Hayatın özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Konar Göçer Hayatın özellikleri Nelerdir
  Konar göçer hayatın özellikleri nelerdir ilgili bilgi


  Türklerin tarihteki en büyük başarılarından biri, hiç şüphesiz onların, içinde yaşadıkları çevreye (tabiat) ve iklime uygun bir hayat tarzını gerçekleştirmiş olmalarıdır. Bu, “atlı-göçebe” veya “konar-göçer” hayat tarzıdır. Burada hemen belirtelim ki, ilkel topluluklarda görülen göçebe (nomad) hayat tarzı ile eski Türk topluluklarının atlı-göçebe hayat tarzı birbirinden tamamen farklıdır. İlkel topluluklarda ekonomi tamamen toplayıcılık şeklinde geçerken, eski Türk topluluklarında ekonomi hayvancılığa dayanıyordu. Başka bir ifade ile, eski Türk toplulukları üretici idiler. Diğer taraftan, ilkel topluluklarda teşkilât, daha doğrusu devlet fikri yoktur. Ayrıca millet bilinci olmayan ve millet haline gelemeyen bu topluluklarda, vatan fikri de hiç gelişmemiştir. Eski Türk topluluklarında ise, devlet fikri pek erken çağlarda doğmuş ve gelişmiştir. Onlarda son derece kuvvetli millet ve vatan fikri de vardı. Özellikle, siyasî bir teşekkül haline geldikleri zaman, millet ve vatan bilinci daha kuvvetli oluyordu
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Konar-Göçer kişilerde belirli kültür ve manevi değerler bulunur. Kendilerine ait arazi,ev,çadır,hayvanları vardır. Ayrıca sosyal bir hayata sahiptirler.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Göçebe yaşam tarzının özellikleri

  1. Yaylak - kışlak hayatı yaşanmasının temel nedeni iklimdir.
  2. Tarımın gelişmemesi özel mülkiyeti, özel mülkün gelişmemsi de sınıf farklılığını ve kölelik anlayışını engellemiştir.
  3. Göçebe yaşamın zor olması mücadelecilik ruhunu geliştirmiş bu da savaşçı toplum yapısına neden olmuştur.
  4. Göçebelik mimariyi engellemiş, taşınabilir sanat ve çadır kültürü gelişmiştir.
  5. Göçebe yaşamın zor koşulları teşiklatçı yapıyı geliştirmiştir.
  6. Göçebeliğin bir sonucu olarak hapis cezaları kısa süreli olarak uygulanmıştır.

 4. Muhammed
  Özel Üye
  Konar göçer hayat, kimine göre vazgeçilmezdir. Kimine göre ise yaşanılamaz derecede bir yaşamdır. Konar göçerler çadırlarda yaşamaktadırlar ve sürekli göç eden insanlardır. Büyük hayvan sürüleri vardır ve sürekli yeni otlaklar, verimli topraklar ararlar.

+ Yorum Gönder


konargocer hayatin ozellikleri,  konar göçer hayatın özellikleri,  konargöçer hayatın özellikleri nelerdir,  konargöçer hayatın özellikleri,  konar göçer hayatın özellikleri nelerdir,  konargocer hayatin ozellikleri nelerdir