+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Kalite kontrol çemberleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  Kalite kontrol çemberleri
  Kalite kontrol çemberleri hakkında kısa bilgi

  Kalite kontrol çemberi.GIF

  Esnek üretimin temel ögelerinden biri olan ve toplam kalite kontrolü çerçevesinde işyerindeki verimliliği artırmak için mevcut sorunları belirleyerek çözüm yolları önermek amacıyla, işçilerin gönüllü katılımıyla oluşturulan sorun çözüm grupları. krş. sıfır hatalı üretim, tam zamanında üretim 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Toplam Kalite Kontrolü ve Kalite Kontrol Çemberleri

  Japon işletme yönetim sisteminin temelinde kalite yatar; bu ülke işletmelerinin dünya pazarlarındaki üstün rekabet gücü ve performansı, geniş ölçüde kaliteli mamulü ucuz olarak üretebilmeleriyle bağlantılıdır.

  Ancak bu ülkenin bugünkü lider konumuna gelmesi, üzün süren sistemli çalışmaların ve hiçbir ülkede olmadığı biçimde kalite ve kalite kontrolü sisteminin çalışanlara etkili bir şekilde benimsetilmesinin sonucudur.

  Kalite Kontrol Çemberleri denilen gönüllü kalite geliştirme gruplarının oluşturulması ve Toplam Kalite Kontrolü denilen yaklaşıma geçilmesi, 1946'dan sonraki 20-25 yıllık bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir.

  II. Dünya Savaşı yıllarına kadar bu ülkede KK, Taylor metodu ile işçilerin, uzmanlar tarafından belirlenmiş spesifikasyonlara uymaları sistemi uygulanmaktaydı. Kontrol yüzde yüz muayene ile yapılmakta, ancak her mamul yeterince sıkı denetlenememekteydi. O sıralarda Japonya, "kalite" ile değil, "maliyet ve fiyat" ile rekabet ediyordu ve çağ, "ucuz ve kalitesiz" mamullerin çağıydı.

  Savaşta yenilen, tüm sektörleri azami zarar gören; gıda, giyim ve inşaat sektörleri yok olan ve insanları açlıktan ölmek üzere olan bu ülkede, işgal kuvvetleri telefon hatlarında sık sık karşılaştıkları kesilmeler ve telefon ağının güvenilir olmayışı sorunuyla karşılaştılar. Kalitesiz ve standart olmayan malzemeden yapılan telefon ağının düzeltilmesi için, ABD Kuvvetleri Japon telekomünikasyon sektörüne modern KK metotlarını kullanma talimatım verdi ve endüstriyi eğitmek için harekete geçti. Böylece Japonya'da Mayıs 1946'da İKK başlamış oldu.

  Kalite Kontrol Çemberleri adı verilen grup çalışmaları 1962'de başlatılmıştır. Dr.Ishikawa'nın "gönüllü olarak bir araya gelme", "kendi kendilerini eğitme", "karşılıklı gelişme" ve "zaman içinde işyerindeki tüm işçilerin katılımını sağlama" şeklinde dört noktayı vurguladıklarım belirttiği grup çalışmaları ustabaşılar için yıllık KK konferansları ve kalite çemberi konferanslarıyla desteklenmiştir. 1962'de başlatılan kalite çemberleri hareketinde başlangıçta oldukça zorluklar yaşanmış ve 1965'de sadece 3700 grup oluşturulabilmiştir. (55) Ancak daha sonra bu hareket hızlanarak devam etmiş ve bu gruplardaki üye sayısı 1975'de 75.000; 1982'de 750.000'e ulaşmıştır (ABD'de ilk kalite çemberleri 1974'de; Fransa'da benzer gruplar 1976'da kurulmuştur).


  Japonya'nın yetiştirdiği en ünlü uzmanlardan, Toplam Kalite Kontrolü'nün öncülerinden ve dünyada kalite kontrol çemberlerinin babası olarak kabul edilen Japon bilim adamı Dr. Ishikawa'va göre, kalite dar anlamda "mal kalitesi"dir; geniş anlamda ise, "iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi, proses kalitesi, işçiler, mühendisler, yöneticiler dahil insanların kalitesi, sistem kalitesi, firma kalitesi, hedeflerin kalitesi v.b.dir." "Her belirtisinde kaliteyi kontrol etmek" Japonların temel yaklaşımıdır.

  Ishikawa'ya göre, kalite kontrolü yapmak; "en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi her zaman memnun eden kaliteli bir ürünü geliştirmek, tasarlamak, üretmek ve bakımını yapmaktır." Bu amaca ulaşmak için işletmedeki üst yöneticiler, bütün bölümler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkes kalite kontrolüne katılmalı ve gelişmesine yardım etmelidir.

  Günümüzde değişen kalite anlayışında kalite kontrolü, sadece üretilenin önceden belirlenen mamul spesifîkasyonuna, ya da belirli standartlara uygun olup olmadığını belirleyip, uygun olmayanları ayıklamaktan ibaret olmayıp, bundan çok daha geniş kapsamlıdır. KK, artık muayene ve test ile kusurlu mamullerin ayıklanması değil, kalitenin devamlılığını sağlamaya ve kalite geliştirmeye yönelik çabalar anlamına gelmektedir.

  İşte bu değişime paralel olarak, kalite kontrolünün fonksiyonu, istenilen kalite özelliklerini sağlayan, pazar araştırması, mamul tasarımı, Ar-Ge, imalat, satış ve satış sonrası hizmetleri gibi birimlerin belirli kalite düzeyinin yaratılmasındaki katkılarının planlanması ve koordinasyonu olarak tanımlanabilir. Böylece, kalite kontrolü, sadece üretim bölümünü değil, değişik derecelerde tüm bölümleri ilgilendiren bir fonksiyon olarak düşünülmelidir.

  Belirtilen nedenlerledir ki, günümüzde-artık en başta Japonya olmak üzere, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde kalite kontrolü anlayışı Toplam Kalite Kontrolü (TKK; Total Quality Control-TQC) haline dönüşmüştür. Toplam Kalite Kontrolü, ya da kısaca TKK, "tüketici veya kullanıcının istek ve ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla, işletme içindeki çeşitli ünitelerin, kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden etkili ve dinamik bir sistemdir.
+ Yorum Gönder