+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Garip olaylar Forumunda Cin nasıl çağırılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Cin nasıl çağırılır

  Cin nasıl çağrılır

  Bazı insanların ruhları cinlerle temasa müsaittir, çabuk trans haline geçebilir, çabuk bizim buudlarımızın dışına çıkabilir ve onların alemi, onların buudları, onların dilleri ve haberleşmeleriyle mayalanabilirler.

  Görülmeyen bu kuvvetlerin tabi oldukları belli prensipler vardır. Dolayısıyla insan her arzu ettiği yerde cinlere iş yaptıramaz, ama kolayca onlarla bağlantıya geçebilir. Kişi birtakım kelimeleri ve isimleri, sırlı kilitleri açar gibi kullanarak cinlerle temasa geçebilir. Ama cinlerden kolay kolay istifade edemez.

  ruhcagirma.jpg

  Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir mahalde iki diz üzerine oturarak üç defa Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm dersin, sonra yedi kez Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm dersin, sonra mümin cinlere seslenerek: Ey Allah ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin, der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye müteveccihen durarak yedi kez cin suresini (yani Kul ûhiye’yi) okur, sonra sağ tarafa dönerek:

  “Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn” der sol tarafına dönerek üç kez: “ye saf d sonra “Bikatlamediyş” söyler sonra da bir kez şöyle dersin:

  “Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut tâhireti min cânnil mü’minîn.”

  Bu esnada müslüman cinlerden birisinin sana “Esselamu Aleyküm” dediğini işitirsin. “Aleyküm Selam” diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin şeyi sorup haber alabilirsin. Yalnız duanın şartı: Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen,bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı.Kısacası abdestli olmalısın. Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir. Sahihtir.

  Cin suresi:

  Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.

  Eğer çağırdığınız cin geri gitmiyorsa onları cinleri geldiğe yere geri yollama.

  İşte davet edilen cinleri geri yollama.

  Cinleri geri göndermek için okunması gereken azimet şudur:

  “Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm”

  Üç defa okunursa çağırılan cinler geri giderler
 2. Emine
  Devamlı Üye

  Cinleri çağırmak günah değildir.Bazı dualarla kolayca çağırabilirsiniz. Ama dikkat edin çünkü çok tehlikeli bir iştir. İnsanlar onlardan üstün oldukları için bu durumu pek sevmezler hele ki onları kötü amaçla çağıran olursa işi hiç kolay değildir. Özellikle ibadetten uzak, duadan uzak olan insanlara çok kolay musallat olurlar siz sürekli dua edin ve namazınızı kılın.
+ Yorum Gönder


cin nasıl çağırılır,  la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim