+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Âdet Yaşı Kaçtır Adet Ne Zaman Görülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Âdet Yaşı Kaçtır Adet Ne Zaman Görülür
  Âdet Yaşı Kaçtır, Adet Ne Zaman Görülür

  Ortalama yaklaşık 13 yaş. Annesi kız çocuğunun elin-den tutup getirir; "Çocuğun âdetleri ile ilgili problem var" diye. Oysa henüz normal hormon düzeni oturmamıştır. Hormonlar vücutta dalgalanmalar göstererek salgılanıyor-lar. Bu dalgalanmaların yerleşip belli aralarla salgılanabilir hale gelmesi bir süreç gerektirir. Bu süreç içerisinde her şey normale dönecektir. Genç kızlıktan, daha doğrusu çocuk-luktan genç kızlığa geçiş bir süreç. İşte, önce meme gelişimi başlıyor, ardından kıllanma başlıyor, ondan sonra âdet gör-meye başlıyor filan gibi; yani nasıl orada bir süreç varsa, bu hormon salgısının da düzenli hale gelmesi ve yumurtlama-nın düzenli hale gelmesi yıllar içerisinde olan bir şey. Dola-yısıyla burada bir anormallik yok. Genellikle bu yaş gru-bunda bu hormonlardaki dalgalanmaların yerine oturma-mış olması ile ilgili âdet düzensizlikleri oluyor. Böyle bilinirse aile panik yaşamıyor. Bunun normal olduğu bilinme-li. Bu anormalliği de düzeltecek birtakım ilaçlar var. Bu-nun tam tersi ise ileri yaş grubunda yaşanıyor. 40'lı yaşları geçtikten sonra menopoza yakın hanımlarda böyle bir âdet düzensizliği varsa, bunun altında kanser aramak ge-rekebilir. Rahim içini döşeyen endometrium dediğimiz tabakanın kanseri olabilir. Oradan parça alarak patolojide incelettirmek lazım. Bunu yapmamak tıbbi hatadır. Mut-laka yapılması gereken bir şey. Gördüğünüz gibi ikisi de âdet düzensizliği, ikisinde de anormal bir kanama var. Bir tanesine kürtaj yapmanız gerekiyor, ötekine böyle bir şey yapmak gerekmiyor. 30'lu yaşlarda, yani üreme çağındaki hastalarda da bunun nedenini araştırıp, nedene yönelik te-davi gerekiyor. Hastanın çocuk isteğinin olup olmaması bu tedaviyi belirliyor. Çocuk isteği olmayan bir hanıma, örneğin doğum kontrol hapı vererek âdetleri düzene sok-mayı amaçlıyoruz. Çocuk isteyen bir hanıma ise yumurt-lamayı düzenlemek için ilaç veriyoruz. Çünkü bu âdet dü-zensizliklerinin yüzde 90'nda altta yatan neden yumurtla-manın olmaması. Yüzde 10'unda ise yumurtlama olması-na rağmen âdet düzensizliği olabiliyor. Bunun nedenini iyi araştırmak gerekiyor. Bunun için testler yapmak gerekiyor 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Adet yaşı 12 ile 15 arasıdır. Ayda bir kere görülen adet dönemi tıp biliminde regl diye söylenir. Adet dönemi kadınlar için özel bir gündür. Kadınların sırtında veya karnında ağrılar oluşturarak başlar.
+ Yorum Gönder


adet ne zaman görülür,  ne zaman adet olunur