+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Hamilelikte kilo hesaplama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Hamilelikte kilo hesaplama
  Hamilelikte kilo hesaplama

  Verilere göre gebelikte kilo artışı, yeni doğan kilosundaki artış ve düşük do-ğum kilolu bebeklerin sayısında azalışla ilişkilidir ve gebelik öncesi kilosunun yüksek oluşu, doğum kilosunun artışı ve çok ufak bebeklerin -bebeklerin doğum sıklığının azalışıyla bağlantılıdır.

  Gebelik öncesi kilosu fazla olup gebelikte çok fazla kilo alan anneler en büyük bebekleri doğuracaklardır. Buna karşılık gebelik öncesi kilosu düşük ve gebelikte az kilo almış olanların bebekleri en küçük olacaktır.

  Gelişmiş ülkelerdeki kadınlara genellikle önerilen kilo artışı 11-13 kg iken, bu öneri matenal besi rezervlerini hesaba katmamaktadır. Gebeliğin başlangıcında kilo fazlalığı olan anneler, gebeliğin sonunda 7 kg almış olduklarında fetal ve neontal ö-lüm sayısı en düşük düzeydedir. Normal ağırlıklı kadınların optimal fctjo artışı 9 kg düşük kilolularınla de 13,6 kg'dır. Bu çalışmanın sonuçları, tüm aşırı kilolu ınelerin7 kg/normallerin 9 kg ve aşırı zayıfların 13,6 kg almasını zorunlu kılmaz; bu değerler, gebelik öncesi ağırlıklara bakarak gebelikteki en uygun kilo artışı için fikir verir.

  Toplam kilo artışı kadar önemli olan bir özellik de kilo alma hızıdır. Bu konu-daki veriler henüz çok kısıtlıdır. Yine de genellikle normal kabul edilen hız, ilk trimesterde en az ve ardından, gebeliğin sonuna kadar urtalama yaklaşık haftada 0,4 kg'dır. Gebelik sonunda toplam ortalama 11 kg'm matemal birime düşeni 6 kg. fetal bölüme ait olanıysa 5 kg'dır. Buna karşılık bu iki kompcjrtmcpıdaki birikim, gebe-liğin süresiyle değişir. İkinci trimesterdeki kilo artışının Ljyük kısmı, annedeki gelişi-me aittir; buna karşılık üçüncü trimesterde, bu artışın büyük kısmı intrauterin olu-şumların büyümesine bağlıdır.

  Gebelik öncesi boy kilo ilişkisi (Vücut kitle indeksi) annenin beslenme statü-sünü tanımlamada, yalnızca vücut ağırlığına kıyasla daha iyi bir göstergedir.

  Normalin altı : Vücut kitle indeksi < 19,8
  Normal ağırlık : Vücut kitle indeksi = 19,8 - 26
  Normalin üstü : Vücut kitle indeksi > 26 - < 29
  Obes : Vücut kitle indeksi > 29
  Aşırı kilolu kadın için gebelik birkaç risk oluşturur. Bunlar, özellikle hiertansif hastalıklar ve diabetes melltusa ilişkindir. Genellikle, gebelikte kilo verilmesi önerilmez. Diğer yönden gebelik öncesi kilosu düşük olan veya gebelikte kilo artışı normalin altında kalanların düşük doğum, kilolu bebek doğurma riski artmıştır. Bu hastalara, kilo artışını normalleştirmek için özel beslenme programı ve yakından iz-leme gereklidir. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Hamilelik kilo hesaplaması önceki kilo ile hamile iken olan kilosu karşılaştırılır bunun dışın da hamile olmadan önce zayıf olan biri eğer hamile olduğun da kilo alırsa bebek sağlıklı ve büyük olacaktır demektir. bunun tam tersi kız kilolu ve hamile olduğunda zayıflarsa bebek küçük olur.
+ Yorum Gönder