+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Gebelik Dönemi Röntgen Çektirmek Çok Tehlikeli Mi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Gebelik Dönemi Röntgen Çektirmek Çok Tehlikeli Mi?
  Gebelik Dönemi Röntgen Çektirmek Çok Tehlikeli Mi?

  Hamileligim surecinde röntgen çekilmem bir sakinca olustururmu? sorusunun yanitini asagidaki yazimizda detaylari ile bulabilirsiniz.

  Radyasyon kelimesini duymak bile çoğu insanın içinde endişe uyandırır. Bu endişede kuşkusuz radyasyonun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili yayınlar, filmler ve medya haberleri önemli rol oynar. Özellikle ikinci dünya savaşını sona erdiren dram ve Çernobil faciası gibi radyasyonla direkt ilgili olayların sonrasında görülen ölümlerin yanısıra kanser hastalarında görülen artış radyasyonun insanların gözünde korkunç bir yer edinmesine neden olmuştur. 2. Mine
  Devamlı Üye

  Hamilelikte röntgen zararlı mıdır?

  Radyoaktif ışınlar olan X-ışınları ya da yaygın adı ile röntgen ışınları ve bunlar kullanılarak çekilen filmler ile tomografi gibi yöntemler vücut içinde yaşanan patolojilerin saptanmasında son derece yararlı bilgiler veren tanı teknikleridir. Tıbbın hemen her alanında zaman zaman röntgen filmlerine gerek duyulur.

  İyonize edici radyoaktif ışınların kullanıldığı bu tekniklerin hamile bir kadın üzerinde kullanılması doğal olarak olayın içinde yer alan her kişide endişe oluşturur.

  Tüm tanı ve tedavi yöntemlerinde olduğu gibi röntgen filmlerinin de potansiyel yarar ve zararları mevcuttur. Bu hem hamile olan hem de olmayan kişiler için geçerlidir.

  İyonize radyasyon hızlı bölünen ve çoğalan hücreler üzerinde daha fazla tahrip edici etkiye sahip olduğu için gelişmekte olan fetus üzerinde de zararlı etkileri olabilir. Ancak bu etkilerin doz ve süreye bağlı olduğu unutulmamalıdır.

  Yapılan araştırmalarda fetusa zararlı olabilecek radyasyon dozunun 5 rad olduğu, fetusun bu miktarın altında radyasyona maruz kalması durumuda ise zarar görme olasılığının son derece uzak olduğu ortaya konmuştur. 5 rad hiçbir radyoloji tekniği ile ulaşılamayacak oldukça yüksek bir dozdur.

  Amerikan Aile Hekimliği Akademisi gebelik sırasında çekilen rontgen filmlerini güvenli olarak sınıflamaktadır. Bunun en önemli nedeni herhangi bir tanısal rontgen fiminde fetusa ulaşan dozun zarar verebilecek dozdan yüzlerce kez daha az olmasıdır.

  Örneğin en sık karşılaştığımız sorulardan biri olan hamilelikte diş röntgeni konusuna baktığımızda ağızda çekilen tam 21 adet film netcesinde bebeğe ulaşan radyasyon dozu anne adayının doğadan güneş ışınları vb. ile 3 günde aldığı dozdan daha azdır. Bu kadar düşük bir dozun bebekte kalıcı hasara neden olması ve ilerki dönemde kansere yol açması yok denecek kadar düşük bir olasılıktır.

  Bir başka örnek ise akciğer filmidir. Hamile bir kadın akciğer filmi çektirdiğinde bebeğe ulaşan radyasyon dozu ortalama 0.05 miliraddır ve bebek için riskli olabilecek dozdan yüzlerce kez daha azdır.

  Bazı sık kullanılan röntgen filmlerinin bebeğe ulaştırdığı radyasyon dozları şu şekildedir.

  İnceleme ============= Doz
  Kafa ------------------ < 50 mrad
  Boyun ve ense --------- < 50 mrad
  Göğüs ----------------- < 50 mrad
  Mammografi ------------ < 50 mrad
  Myelography ----------- < 500 mrad
  Üst gastrointestinal ----- < 500 mrad
  Diş -------------------- 0.02 mrad
  IVP -------------------- 1 rad
  Bel -------------------- 400
  Pelvis ----------------- 400


  Görüldüğü gibi uterusa çok yakın bölgeler için çekilen röntgen filmlerinde bile uterusa ulaşan doz zarar verebilecek olan dozun çok daha altındadır.Hamilelikte röntgen ışınları güvenli olarak kabul edilse bile yine de gereksiz yere ışın almamak için film çekilirken karın üzerine kurşun gömlek konulması önerilir.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Gebelik sırasında röntgen çektirmek hem annenin sağlığını hemde bebeğin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gebelik sırasında X ray ışınlarına maruz kalınmamaya dikkate edilmelidir. Xray ışınların damarda hareket ederek bebeğe ulaşması nedeni ile bebeğe zarar verebilmektedir. 15 raddan az miktarda radyasyona maruz kalmak bir sıkıntı yaratmazken daha fazlası gebeliği sonlandırmayı gerekmektedir.
+ Yorum Gönder