+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hidrojenin kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Hidrojenin kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Hidrojenin kimyasal özellikleriTemel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: 1s1
  Kabuk yapısı: 1
  Elektron ilgisi: 72.8 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 2.20 (Pauling birimine göre)
  2.59 (Sanderson elektronegatifliğine göre)
  Atomik Yarıçapı: 25 pm (53 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  1312 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 1

  İzotopları:

  İsotop

  Yarılanma süresi

  1H

  Kararlı

  2H

  Kararlı

  3H

  12.33 yıl

  4H

  bilinmiyor
  Fiziksel Özellikleri Kullanım Alanı Reaksiyonları Bileşikleri HF HCl HBr HI H2O H2S H2S2 H2Se H2Te NH3

  Ek Özellikleri

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Havda bir kıvılcım etkisi ile ekzotermik bir reaksiyon sonucunda suyu oluşturur.

  2H2(g) + O2(g) -> 2H2O(s)

  Su ile Reaksiyonu

  Hidrojen su ile reaksiyon vermez.

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Halojenlerle hidrojen halojenürleri oluşturur.

  H2 + X2 -> 2HX

  Asitlerle ve bazlarla reaksiyon vermez. Asal gazlar hariç bütün elementlerle bileşik oluşturur. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Hidrojen evrende en fazla ve en yaygın bulunan elementtir. Diğer bütün elementler başlangıçtaki Hidrojenden veya daha sonra ondan türemiş diğer elementlerden yapılmıştır. Hidrojen evrendeki atomların % 90’dan fazlasını, toplam kütlenin dörtte üçünü oluşturur. Yıldızları oluşturan temel elementtir. Buradaki füzyon prosesiyle birleşerek Helyum atomlarının çekirdeklerini oluşturan Hidrojen atomları büyük miktarda enerji açığa çıkarır.
+ Yorum Gönder


hidrojenin kimyasal özellikleri,  hidrojen kimyasal özellikleri,  hidrojenin fiziksel ve kimyasal özellikleri