+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kalayın atomik özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kalayın atomik özellikleri ile ilgili bilgiler
  Kalayın atomik özellikleri Temel Özellikleri

  Sembol: Sn

  Atom numarası: 50

  Atom ağırlığı: 118.710 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü parlak gri renkli katı

  Metal p-blok elementi

  Kalayın keşfi bilinmemektedir.

  Bilinen mineralleri kassiterit (SnO2), stannit (CuFeSnS4), teallit (PbSnS2) tir. Katı kalayın iki tane allotropu vardır. Bunlardan bir tanesi kübik yapıda olan gri veya

  α-kalay olarak bilinir. Gri kalayın 13.5 ısıtılması ile diğer alotropu olan tetragonal yapıdaki beyaz veya β-kalay oluşur.

  Kassiterit oksidinin kömür ile indirgenmesi sonucunda saf kalay elde edilir.

  SnO2 + 2C -> Sn + 2CO  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  SnH4 SnF2 SnF4 SnCl2 SnCl4 SnBr2 SnBr4 SnI2 SnI4 SnO SnO2 SnS SnS2 SnSe SnSe2 SnTe
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kalay periyodik cetvelde yer alan bir elementtri. bu elemette her element gibi belli bir sembole ve belli bir erime c-ve kaynama noktasına sahiptir. bunu n dışında saf bir maddedi.r bunu dışında kalay 4A grubu ve beşinci periyotta bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder