+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Lutesyumun atomik özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Lutesyumun atomik özellikleri Hakkında Bilgi
  Lutesyumun atomik özellikleriTemel Özellikleri
  Sembol:
  Lu

  Atom numarası: 71

  Atom ağırlığı: 174.967 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü beyaz katı

  Metal

  d-blok elementi

  Lutesyum metali ilk kez 1907 yılında Georges Urbain ve Baron Carol Auer von Welsbach tarafından keşfedilmiştir.

  Lutesyum metali lantanoidler mineralleri içerisinde bulunur. En bilinenleri xenotim, monazit ve bastnaesittir.

  Saf olarak lutesyum eldesi florür bileşiğinin kalsiyum ile indirgenmesi sonucunda gerçekleşir.

  2LuF3 + 3Ca -> 2Lu+ 3CaF2  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  LuF3 LuCl3 LuBr3 LuI3 Lu2O3 Lu2S3 Lu2Te3 LuN 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Lutesyu periyodik cetvelde yer alan elementlerden biridi.r bu element her elementin olduğu g ibi onun da bir sembolü vardır ve bu sembol Lu şeklindedir. bunun dışında bu element 71 atom numarasına sahiptir.
+ Yorum Gönder