+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Lityumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Lityumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Lityumun kimyasal özellikleriTemel Özellikleri
  Lityum

  Elektronik konfigürasyonu: [He].2s1
  Kabuk yapısı: 2.1
  Elektron ilgisi: 59.6 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 0.98 (Pauling birimine göre)
  0.89 (Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Atomik Yarıçapı: 145 pm (167 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi 520.2 kJ/mol II. İyonlaşma Enerjisi 7298.1 kJ/mol III. İyonlaşma Enerjisi 11815 kJ/mol
  Oksidasyon sayısı: 1

  İzotopları:

  İzotop Yarılanma süresi 6Li Kararlı 7Li Kararlı 8Li 0.84 saniye 9Li 0.178 saniye
  Ek Özellikleri
  Lityum
  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Lityum metali bıçak ile kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir. Yüzeyi parlaktır . Fakat havadaki oksijen ve nem ile teması sonucunda matlaşır. Havada yandığı zaman lityum oksit bazende lityum peroksit bileşiğini oluşturur.

  4Li(k) + O2(g) -> 2Li2O(k)

  2Li(k) + O2(g) -> 2Li2O2(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Lityum metalinin su ile yavaş reaksiyonunun sonucunda renksiz lityum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti baziktir. Bu reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

  2Li(k) + 2H2O -> 2LiOH(aq) + H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  2Li(k) + F2(g) -> LiF(k)

  2Li(k) + Cl2(g) -> LiCl(k)

  2Li(k) + Br2(g) -> LiBr(k)

  2Li(k) + I2(g) -> LiI(k)

  Asit ile Reaksiyonu

  Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu Li(I) çözeltisini oluşturur.
  2Li(k) + H2SO4(aq) -> 2Li+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)

  Baz ile Reaksiyonu

  Lityum metalinin su ile yavaş reaksiyonunun sonucunda renksiz lityum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti çözünmüş hidroksit nedeni ile baziktir. Bu reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur. Reaksiyon devam ederken hidroksit konsantrasyonu artar.

  2Li(k) + 2H2O ->2LiOH(aq) + H2(g) 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Lityum da periyodik cetvelde yer alan bir elementtir. lityum elementinin kimyasal özellikleri ;Elektronik konfigürasyonu 2s1 , kabuk yapısı 2.1 ve son olarak ta elektron ilgisi 59.6 kJmol-1 bu saydıklarımız şeklindedir.
+ Yorum Gönder


lityumun kimyasal özellikleri,  lityum fiziksel ve kimyasal özellikleri,  lityumun fiziksel ve kimyasal özellikleri,  lityum kimyasal özellikleri,  lityum hidroksit özellikleri