+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Magnezyumun kimyasal özellikleri İle ilgili Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Magnezyumun kimyasal özellikleri İle ilgili Bilgiler
  Magnezyum

  Elektronik konfigürasyonu: [Ne].3s2
  Kabuk yapısı: 2.8.2
  Elektron ilgisi: 0 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 1.31 (Pauling birimine göre)
  1.32 (Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Atomik Yarıçapı: 150 pm (145 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi 737.7 kJ/mol II. İyonlaşma Enerjisi 1450.7 kJ/mol III. İyonlaşma Enerjisi 7732.7kJ/mol IV. İyonlaşma Enerjisi 10542.5kJ/mol V. İyonlaşma Enerjisi 13630 kJ/mol VI. İyonlaşma Enerjisi 18020 kJ/mol VII. İyonlaşma Enerjisi 21711 kJ/mol VIII. İyonlaşma Enerjisi 25661 kJ/mol IX. İyonlaşma Enerjisi 31653 kJ/mol X. İyonlaşma Enerjisi 35458 kJ/mol
  Oksidasyon sayısı: 2

  İzotopları:

  İzotop Yarılanma süresi 22Mg 3.86 saniye 23Mg 11.32 saniye 24Mg Kararlı 25Mg Kararlı 26Mg Kararlı 27Mg 9.45 dakika 28Mg 21 saat 29Mg 1.3 saniye
  Ek Özellikleri
  Magnezyum
  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Magnezyumun yüzeyi ince bir oksit tabakası ile kaplanır. Buda onun reaktivitesini azaltır ve hava ile etkileşmesini engeller. Magnezyum metalinin havada yanması sonucunda parlak beyaz bir alev verir. Bu reaksiyon sonucunda magnezyum oksit MgO ve Mg3N2 oluşturur.

  2Mg(k) + O2(g) -> 2MgO(k)

  3Mg(k) + N2(g) -> Mg3N2(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Magnezyumun yüzeyi ince bir oksit tabakası ile kaplanır. Buda onun reaktivitesini azaltır. Bu nedenle su ile hemen reaksiyon veremez. Su buharı ile reaksiyonu sonucunda MgO (buharın aşırıcı ile reaksiyonu sonucunda ise Mn(OH)2) ve hidrojen gazı oluşturur.

  Mg(k) + 2H2O(g) -> Mg(OH)2(aq) + H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Mg(k) + Cl2(g) -> MgCl2(k)

  Mg(k) + Br2(g) -> MgBr2(k)

  Asitler ile Reaksiyonu

  Asitlerde çözünme hızı sırasıyla HF> H2SO4> HCl>HNO3’tür.

  Asitler ile reaksiyonu sonucunda sulu Mg(II) çözeltisi ve hidrojen gazı oluşur.

  Mg(k) + H2SO4(aq) -> Mg2+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)

  Mg(k) + 2HCl(aq) -> Mg2+(aq) + 2Cl-(aq) + H2(g

  Baz ile Reaksiyonları

  Magnezyum metali seyreltik sulu alkali çözeltiler ile reaksiyon vermez.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Magnezyum gümüş beyazlığı olan ve başka metallerle kullanılan kimyasal bir elementtir. Genelde flaşlar bulunmadan önce fotoğraflar çekildiğinde orayı aydınlatsın diye kullanılırdı şimdi ise hala flaş ve fotoğraf makineleri için ayrı bir şekle getirilmiş ve kullanılıyor.
+ Yorum Gönder


magnezyumun kimyasal özellikleri,  magnezyum fiziksel ve kimyasal özellikleri,  magnezyumun fiziksel ve kimyasal özellikleri