+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Niobyumun atomik özellikleri Hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Niobyumun atomik özellikleri Hakkında bilgi
  Niobyumun atomik özellikleriTemel Özellikleri
  Sembol: Nb

  Atom numarası: 41

  Atom ağırlığı: 92.90638 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gri metalik katı

  Metal

  d-blok elementi

  Niyobyum metali 1801 yılında Charles Hatchett tarafından keşfedilmiştir.
  Doğada yaygın olarak, niobit [(Fe, Mn)(Nb, Ta)2)O6], niobit tantalit [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2)O6], mineralleri içerisinde bulunur.

  Minerallerinde aynı zamanda bulunan tantal ve niobyumun kimyasal özellikleri birbirine çok benzediği için ayrışması zordur. Niobyum mineralinden önce alkali çözelti ile sonra da hidroflorik asit yarımı ile ekstrakte edilir. Çözeltideki tantal sıvı-sıvı ekstraksiyonu yardımı ile ayrılır. Bu uygulamada tantal tuzu MIBK (metil isobütil ketone, 4-metil pentan-2-on )ile ekstrakte edilir. Niobyum çözeltide kalır. HF’ li çözeltinin MIBK çözeltisi ile ekstraksiyonu ile organik çözelti niobyum içerir. Daha sonra bu çözeltide ki niobyum oksidine dönüştürülür. Karbon veya sodyum ile indirgenerek saf metalik niobyum eldedilir.

  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  NbF3 NbF4 [NbF5]4 NbCl3 NbCl4 NbCl5 NbBr3 NbBr4 NbBr5 NbI3 NbI4 NbI5 NbO NbO2 Nb2O5 NbS2 NbSe2 NbTe2 NbN 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Niobyum elementi periyodik cetvele yer alan ve 1801 yılında keşfedilmiş olan saf bir elementtir. bu element doğada yaygın olarak niyobit adında bir minarelin içinde bulunmaktadır. son olarak bu element bilindiği gibi oda koşularında katı halde bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder