+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Niobyumun kimyasal özellikleri Hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Niobyumun kimyasal özellikleri Hakkında bilgi








  Niobyumun kimyasal özellikleriTemel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [Kr].4d4.5s1
  Kabuk yapısı: 2.8.18.12.1
  Elektron ilgisi: 86.1 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 1.60 (Pauling birimine göre)
  1.42 (Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Atomik Yarıçapı: 145 pm (198 pm hesaplama ile)

  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  652.1 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1380 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  2416 kJ/mol

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  3700 kJ/mol

  V. İyonlaşma Enerjisi

  4877 kJ/mol

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  9847 kJ/mol

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  12100 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 5, 3

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma süresi

  89Nb

  1.10 saat

  90Nb

  14.6 saat

  91Nb

  700 yıl

  92Nb

  3.7x107 yıl

  93Nb

  Kararlı

  94Nb

  24000 yıl

  95Nb

  34.97 gün

  96Nb

  23.4 saat

  97Nb

  1.23 saat




  Ek Özellikleri

  Reaksiyonları

  Hava ile reaksiyonu

  Niobyum metali normal koşullar altında havada kararlıdır. Niobyum metalinin yüzeyini kaplayan ince oksit tabakası hava ile etkileşmesini engeller. Su ile reaksiyonu Niobyum metali normal koşullar altında su ile reaksiyon vermez. Halojenler ile Reaksiyonu Niobyum metali sıcaklığa bağlı olarak halojenlerle reaksiyona girerek niobyum (V) halojenürleri oluşturur.
  2Nb(k) + 5F2(g) -> NbF5(k) (beyaz)

  2Nb(k) + 5Cl2(g) -> NbCl5(s) (sarı)

  2Nb(k) + 5Br2(g) -> NbBr5(k) (portakal)

  2Nb(k) + 5I2(g) -> NbI5(k) (pirinç rengi)

  Asit ile Reaksiyonu
  Niobyum oda sıcaklığında asitlerle reaksiyon vermez. Fakat hidroflorik asit (HF) veya HF ve nitrik asit (HNO3) karışımında çözünür.

  Baz ile Reaksiyonu
  Niobyum metali erimiş alkalilere karşı reaktif değildir. Çok yavaş olarak çözünebilir.








 2. Nesrin
  Devamlı Üye





  Niobyumun endüstrialanında pek çok kulanımalanı vardır ancak bunlarageçmeden önce bu element ile ilgili bir iki bilgi verelim . bu element periyodik cetvelde yer alır ve Nb sembolü ile gösterilir bunun dışında bu element sahip olduğu belli özellikler nedeni ile boru yapımında kullanılır ve son olarak bu element uçuş araçları yapı sisteminde bolca kullanılmaktadır.




+ Yorum Gönder