+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Osmiyumun kimyasal özellikleri özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Osmiyumun kimyasal özellikleri özellikleri Hakkında Bilgi
  Osmiyumun kimyasal özellikleri


  Elektronik konfigürasyonu:
  [Xe].4f14.5d6.6s2
  Kabuk yapısı: 2.8.18.32.14.2
  Elektron ilgisi: 106.1 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 2.20(Pauling birimine göre)
  Atomik Yarıçapı: 130 pm (185 pm hesaplama ile)

  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  840 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1600 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 2, 3, 4, 6 ,8

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma süresi

  182Os

  21.5 saat

  183Os

  13 saat

  184Os

  >5.6x1013 yıl

  185Os

  93.6 gün

  186Os

  >2.0x1015 yıl

  187Os, 188Os, 189Os, 190Os

  Kararlı

  191Os

  15.4 gün

  192Os

  Kararlı

  193Os

  130.5 saat

  194Os

  6.0 yıl  Ek Özellikleri  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Osmiyum metalinin atmosferik ataklara karşı güçlü bir savunma mekanizması vardır. Oksijenle ısıtılması ile uçucu, kanserojen osmiyum(IV) oksidi (erime noktası: 30º C , kaynama noktası : 130º C) oluşturur.

  Os(k) + 2O2(g) -> OsO4(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Osmiyum metali normal koşullar altında su ile reaksiyon vermez.

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Osmiyum metali flor gazı ile 600°C ve 400 atm basınçta reaksiyona sokularak OsF7 bileşiği elde edilir.

  2Os(k) + 7F2(g) -> 2OsF7(s) (sarı)

  Daha ılımlı şartlarda OsF6 bileşiğini oluşturur.

  Os(k) + 3F2(g) -> OsF6(k) (sarı)

  Isıtılarak ve basınç altında klor ve brom ile osmiyum(IV) klorür ve bromürü oluşturur.

  Os(k) + 2Cl2(g) -> OsCl4(k) (kırmızı)

  Os(k) + 2Br2(s) -> OsBr4(k) (siyah)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Osminyum periyodik cetvelde yer alan elementlerden biridi.r ve bu elemenmt periyodik cetvelde Os şeklinde gösterilmektedir. Bir çok kulanim alani olan osminyum genelede alaşim oluşturarak kullanilmaktadir ayrica bu element bir metal.
+ Yorum Gönder