+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Polonyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Polonyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Polonyumun kimyasal özellikleri


  Temel Özellikleri

  Polonyum

  Elektronik konfigürasyonu: [Xe].4f14.5d10.6s2.6p4
  Kabuk yapısı: 2.8.18.32.18.6
  Elektronegatiflik: 2.00 (Pauling birimine göre)
  Elektron ilgisi: 183.3 kJmol-1
  Atomik Yarıçapı: 190pm (135 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  812.1kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 2, 4, 6

  İzotopları:

  İsotop

  Yarılanma süresi

  206Po

  8.8 gün

  207Po

  5.80 saat

  208Po

  2.898 yıl

  209Po

  102 yıl

  210Po

  138.38 gün  Ek Özellikleri

  Polonyum

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Polonyum havada yanarak polonyum(IV )oksidi oluşturur.

  Po(k) + 2O2(g) -> PO2(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Polonyum normal koşullar altında su ile reaksiyon vermez.

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Po(k) + 2Cl2(g) -> PoCl4(k) [sarı]

  Po(k) + 2Br2(g) -> PoBr4(k) [kırmızı]

  Po(k) + 2I2(g) -> PoI4(k) [siyah]

  Asit ile Reaksiyonu

  Polonyum derişik hidroklorik asit, sülfürik asit ve nitrik asit içerisinde çözünerek sulu Po(II) çözeltisi oluşturur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Polonyum elementi periyodik cetvelde yer ala bir zayıf metaldir. bunun dışında bu metal 84 atom numarasına sahiptir. ayrıca bu element Po olarak sembolize edilmektedir. son olarak bu element bilindiği gibi en tehlikeli radyasyonu iletmektedir.
+ Yorum Gönder