+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Rubidyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Rubidyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Rubidyumun kimyasal özellikleriTemel Özellikleri
  Rubidyum
  Elektronik konfigürasyonu: [Kr].5s1
  Kabuk yapısı: 2.8.18.8.1
  Elektron ilgisi: 46.9 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 0.82 (Pauling birimine göre)
  0.31(Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Atomik Yarıçapı: 235 pm (265 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  403 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  2633 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  3860 kJ/mol

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  5080 kJ/mol

  V. İyonlaşma Enerjisi

  6850 kJ/mol

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  8140 kJ/mol

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  9570 kJ/mol

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  13120 kJ/mol

  IX. İyonlaşma Enerjisi

  14500 kJ/mol

  X. İyonlaşma Enerjisi

  26740 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 1

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma süresi

  81Rb

  4.57.saat

  82Rb

  1.258 dakika

  83Rb

  86.2 gün

  84Rb

  32.9 gün

  85Rb

  Kararlı

  86Rb

  18.65 gün

  87Rb

  4.75 x1010 yıl

  Ek Özellikleri
  Rubidyum

  Reaksiyonları

  Hava ile reaksiyonu

  Rubidyum metali bıçak ile kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir. Yüzeyi parlaktır . Fakat havadaki oksijen ve nem ile teması sonucunda matlaşır. Havada yandığı zaman Rubidyum

  Süperoksit(RbO2) oluşturur.

  Rb(k) + O2(g) -> RbO2(k)

  Su ile Reaskiyonu

  Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi (RbOH) ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti baziktir ve reaksiyon çok ekzotermik bir reaksiyondur. Bu nedenle reaksiyonun gerçekleştiği cam kap kırılabir.

  2Rb(k) + 2H2O -> 2RbOH(aq) + H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  2Rb(k) + F2(g) -> RbF(k)

  2Rb (k) + Cl2(g) -> RbCl(k)

  2Rb (k) + Br2(g) -> RbBr(k)

  2Rb (k) + I2(g) -> RbI(k)

  Asit ile Reaksiyonu

  Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu Rb(I) çözeltisini oluşturur.

  2Rb(k) + H2SO4(aq) -> 2Rb+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)

  Baz ile Reaksiyonu

  Potasyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz potasyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti çözünmüş hidroksit nede ile baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.

  2Rb(k) + 2H2O -> 2RbOH(aq) + H2(g)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Rubidyum elementi periyodik cetvelde yer alan ve potasyum elementi ile benzer özellikler gösteren bir elementri. bunun dışında bu element doğada çok az bulunan bir elementri. son olarak bu elemnt yani rubidyum kuru bir hava da bile yükseltgene bilmektedir.
+ Yorum Gönder