+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Silisyumun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Silisyumun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler
  Silisyumun Temel Özellikleri


  Sembol: Si

  Atom numarası: 14

  Atom ağırlığı: 28.0855 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Koyu gri renkli katı

  Yarı Metal

  p-blok elementi

  Silisyumun ilk keşfi 1824 yılında Berzelius tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Silisyum doğada siliksat asidi (mSiO2.nH2O) ve tuzları halinde bulunur. Yerkabuğunun yaklaşık %25.7 si bu elementten oluşur. Oksijenden sonra bileşikleri halinde en fazla bulunan elementtir. Silisyum oksit (SiO2) doğada kum ve kuartz şeklinde bulunur.

  Silisyumun iki tane allotropu vardır. Bunlardan birincisi saf kristal silisyumdur. Saydam olmayan koyu gri renkli, parlak sert ve kırılgan olup örgü yapısı elmasa benzer. Diğeri ise amorf silisyumdur. Koyu kahve renkli olup tane büyüklüğü nedeni ile kristal silisyumdan ayırt edilebilir. Kolay reaksiyon verir.

  Saf olarak silisyum eldesi, silisyum oksidin kok kömürü (grafit) ile elektrikli fırında indirgenmesi sonucunda gerçekleşir. Gerekenden daha fazla karbon kullanılırsa silisyum karbür (SiC) oluşur.

  SiO2 + 2C -> Si + 2CO

  Silisyum klorür (SiCl4 ) önce fraksiyonlu destilasyon yöntemi ile saflaştırılır. Daha sonra hidrojen ile indirgenir. Bu şekilde çok saf silisyum elde edilir.

  SiCl4 + 2H2 -> Si + 4HCl


  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  SiH4 Si2H6 SiF4 SiCl4 SiBr4 SiI4 SiO2 SiS2 Si3N4
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Silisyum yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Silisyumun insanlar için önemi camın bulunmasına kadar uzanır.
+ Yorum Gönder


silisyum özellikleri,  silisyumun özellikleri